1296: تصویب تشکیل اداره کل فلاحت و تجارت در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه   
1301:
تأسیس مدرسه ابتدایی فلاحت و صنایع روستایی    
1308:
تأسیس اداره دفع ملخ در ذیل وزارت فواید عامه   
1310:
آغاز عملیات سمپاشی و مبارزه شیمیایی علیه آفات با خرید دستگاهها و ملزومات مورد نیاز     
1313:
اعلام مبارزه بازنجره خرما، کنه خرما و آفات درختان میوه و سایر موارد و محصولات زراعی بعنوان خط مشی اصلی مبارزه با آفات  
1314:
انعقاد قرارداد با شوروی سابق برای همکاری در مبارزه با آفات و امراض نباتی ـ قانون تنظیم مقررات ورود بذر و سایر اندام های نباتی از خارج و تأسیس اداره تفتیش صحی نباتات در اداره کل کشاورزی استان تهران   
1322:
استفاده از سم فسفر دوزنگ در مهار طغیان موش مغان در دشت مغان ـ استفاده از تجربیات کارشناسان روسی    
1325:
تصویب آئین نامه و مقررات قرنطینه نباتی توسط هئیت وزیران    
1326:
اولین حضور رسمی ایران در کنفرانس مختلف دفع آفات ملخ در بغداد ـ عضویت ایران در سازمان خوار و بار جهانی(FAO) ـ تکیل اداره کل بررسی ها   
1329:
تصویب قانون تأمین اعتبار مبارزه با ملخ به میزان 40 میلیون ریال برای اولین بار به صورت مستقل   
1330
و 1331: اعزام کارشناسان رسمی اداره دفع آفات به عربستان برای کمک به مبارزه با ملخ ـ تشکیل اداره کل حفظ نباتات در وزارت کشاورزی وقت    
1337:
تشکیل گردان سمپاشی هوایی در وزارت اداره کل دفع آفات نباتی    
1343:
عضویت ایران در کمیته جهانی مبارزه با ملخ صحرایی(DLCC) ـ عضویت ایران در کمیسیون کنترل ملخ صحرایی جنوب غرب آسیا(SWAC)    
1344:
شیوع کرم خاردار پنبه در ایران    
1345:
طغیان کرم خاردار پنبه در ایران    
1346:
تصویب قانون تشکیل و آیین نامه اجرایی سازمان حفظ نباتات به عنوان سازمانی مستقل در وزارت کشاورزی    
1347:
انتقال واحد سمپاشی هوایی به عنوان واحدی تخصصی به تشکیلات سازمان حفظ نباتات ـ برگزاری اولین سمینار دفع آفات و قرنطینه نباتی کشور در سازمان حفظ نباتات( این سمینارها به صورت سالیانه تا سال 1383 برگزار میگردید)   
1351:
تشکیل اداره فنی هوایی در سازمان حفظ نباتات برای نظارت بر عملیات سمپاشی هوایی ـ عضویت و پذیرش اولین عهدنامه کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات ـ ابلاغ اولین تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دومعاون، 8 قسمت و 23 اداره)    
1356:
برگزاری آخرین سمینار حفظ نباتات در قبل از انقلاب اسلامی(در سال 1357 این سمینار برگزار نشد)    
1358:
برگزاری اولین سمینار حفظ نباتات در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران    
1359:
ایجاد و تأسیس شرکت خدمات هواپیمایی ویژه برای نظارت بر عملیات سمپاشی هوایی    
1373:
اصلاح تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دو معاون، 7 مدیریت و 11 گروه)    
1377:
اصلاح مجدد تشکیلات سازمان حفظ نباتات(دو معاونت، 8 مدیریت و 18 گروه)    
1378:
مصوب شدن تغییر آفت سن گندم از آفت عمومی به آفت همگانی    
1386:
اصلاح مجدد تشکیلات سازمان حفظ نباتات( سه معاونت، 9 مدیریت) ـ حذف یارانه سموم و دراختیار قراردادن هزینه نمودن این عتبارات به سازمان حفظ نباتات از طریق مبادله موافقت نامه با نهادهای ذی ربط    
1387 :
ارتقاء تشکیلاتی واحدهای استانی حفظ نباتات به مدیریت حفظ نباتات در ذیل سازمان جهاد کشاورزی استانها    
  1392:
ارتقاء تشکیلات ستاد سازمان   
  1393 :
برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تشکیل کمیته ملخ صحرایی جنوب غربی آسیا با محوریت جمهوری اسلامی ایران   
 1393-1394 :
برگزاری سمینارهای سالیانه حفظ نباتات سمینار 35 و 36


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0