سازمان حفظ نباتات کشور متعهد است که حریم شخصی کاربران خود را حفظ کند. بدین منظور خود را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی مورد نیاز در جمع‌آوری و حفاظت داده‌ها می‌داند.

مشاهده صفحات وب‌سایت‌ ما نیازمند دادن اطلاعات از سوی کاربران نیست، اما اگر در صورت نیاز برخی موارد از جمله ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری، ملزم به دریافت اطلاعات شخصی شما گردید، پس از دریافت و تحلیل اطلاعات، این خدمات به شما ارائه می‌شود. این سازمان در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شماست و به هیچ وجه اطلاعات فردی و شخصی کاربران خود را افشا نمی‌کند.

ما حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما را امری بسیار جدی و مهم می‌دانیم و در پرتال و سامانه های خود از سیاست‌های امنیتی و فناوری‌هایی استفاده می‌کنیم که برای محافظت از اطلاعات شخصی طراحی شده‌اند. همچنین از روش‌ها و دستورالعمل‌های امنیتی پیشرفته‌ای که قوانین حفظ حریم خصوصی کاربران به آنها نیاز دارد، پیروی می‌کنیم. این روش‌های محافظتی، ذخیره‌سازی، استفاده و انتشار همه اطلاعات شما را در بر می‌گیرد و از دسترسی و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات جلوگیری می‌کند.

در بخش درگاه های مرتبط، امکان دسترسی به وب‌سایت‌های دیگری وجود دارد که متعلق به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی هستند و ما کنترلی بر آن سایت‌ها نداریم. این وب‌سایت‌ها قوانین و کوکی‌های خاص مختص به خود دارند که پیشنهاد می‌کنیم قبل از استفاده از آن وب‌سایت‌ها، آنها را مطالعه کنید.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0