راههای ارتباطی با سازمان

شماره تلفن گویا

23091000

شماره پیام کوتاه

300085364

آدرس صندوق پست الکترونیکی

info@ppo.ir

واحد سازمانی

سمت

نام و نام خانوادگی 

شماره

آدرس پست الکترونیکی

دبیرخانه سازمان

کارشناسان پاسخگو

23091217

dabirkhaneh@ppo.ir

23091227

23091256

دورنگار سازمان

23091228

22401012

آدرس پست الکترونیکی(ECE) سازمان

ece@ppo.ir

حوزه ریاست

رئیس سازمان

مریم جلیلی مقدم

23091500

jalili@ppo.ir

23091501

دورنگار حوزه ریاست

22402712

 

مدیر حوزه ریاست

 

23091515

 

مدیر روابط عمومی

رضا تیموری

23091253

teymouri@ppo.ir

مشاور پیگیری های ویژه ریاست سازمان و هماهنگی در امور استان ها

 

23091145

 

 

مشاور رییس سازمان در امور بین الملل و دیپلماسی غذایی

امین هادی دین دوست

23091291  

مدیر حراست

سید حسن حسینی

23091138

 

مدیرکل دفتر امور حقوقی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

عمادالدین شعاعی

23091286

shoaei@ppo.ir

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

حجت الاسلام و المسلمین روح الله شاهمرادیان

23091126

h.kashi@ppo.ir

معاونت کنترل آفات

معاون کنترل آفات

 

23091504

 

سرپرست دفتر آفت کش ها

علی رضایی احمد آبادی

23091510

 

مدیرکل دفتر پیش اگاهی و کنترل عوامل خسارتزا

اکبرآهنگران

23091000

ahangaran@ppo.ir

مدیرمبارزه با آفات عمومی و همگانی

سعید معین نمینی

23091000

moein@ppo.ir

دبیرخانه هییت نظارت بر سموم

شبنم حیدری فاروقی

23091121

heyat.nezarat@ppo.ir

معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی

مریم جلیلی مقدم

23091504

jalili@ppo.ir

سرپرست دفتر قرنطینه

ساغر سلطانی نژاد

23091000

 

مدیرکل دفتر پایش و تحلیل خطر

يداله علی پور

23091109

ya.ippo@Gmail.com

مدیر تهیه وتدوین ضوابط، استاندارد ها و برنامه های کنترل

فاطمه موحدخواه

23091000

movahedkhah@ppo.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاون توسعه مدیریت و منابع

امیر بابک صاحب نظر

23091508

sahebnazar@ppo.ir

دورنگار حوزه معاونت

23091212

مدیر امور مالی و ذیحسابی

مریم نرجه

23091507

narjeh@ppo.ir

دورنگار

23091270

سرپرست مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی

علی صبوری

23091201

 

سرپرست برنامه و بودجه

کوروش کشاورز محمدیان

23091555

 

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

 

23091295

بازرس ویژه رئیس سازمان

  23091288  
مشاور رئیس سازمان ایرج ملکی 23091154  
مشاور رئیس سازمان   23091284  

میز خدمت

مسئول میز خدمت

امین رمضانیان

23091239

info@ppo.ir

کارشناس پاسخگویی به امور مربوط به قرنطینه و بهداشت گیاهی

مصطفی آوانلو

23091232

کارشناس پاسخگویی به  امور مرتبط با کنترل آفات

 

23091210

دبیرخانه میز خدمت

مریم خلیلی

23091229


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0