چهارشنبه, 2 خرداد 1403
  • ساعت : ۱۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ 
  • تعداد بازدید : 445
توزیع غیر مجاز آفت كش یونیفرم سینجنتا تقلبی
دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور از توزیع غیر مجاز آفت کش یونیفرم سینجنتا تقلبی خبر داد.

دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور از توزیع غیر مجاز آفت کش یونیفرم سینجنتا تقلبی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور، بر اساس گزارش واصله مبنی توزیع قارچکش یونیفرم SE۴۴/۶ منتسب به شرکت سینجنتا از کشور سوییس و تاریخ تولید ۲۰۲۳ با درج نام کمپانی (سینجنتا در سطح مناطق با برچسب به زبان انگلیسی به آگاهی وارداتی از مجاری قانونی و تولید شرکت سینجنتا سوییس دارای برچسب فارسی می باشد و براساس بررسی های بعمل آمده مورد سوابق صدور مجوزهای تدارک آفت کشها عوامل دخیل در امر تدارک و توزیع ترکیب ذکر شده قارچکش یونیفرم SE۴۴/۶ با برچسب به زبان انگلیسی فارغ از ضوابط فنی و قانونی حاکم و بدون اخذ مجوز از این سازمان مبادرت به تأمین تولید و توزیع آن نموده اند.

لذا مقتضی است ضمن خودداری از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، مراتب توسط اکیپ های فنی نظارتی مربوطه در استان مورد پیگیری قرار گرفته و با خاطیان برابر مقررات و موازین قانونی برخورد لازم صورت می گیرد.

بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از کاربرد ترکیب مذکور متوجه تولید کنندگان فروشندگان توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آن خواهد بود.

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0