پنج‌شنبه, 3 مهر 1399
EN

مهدی قائمیان

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
از سال 1382 تا 1386 رئيس گروه مبارزه با ملخاز 1386 تا 1387 معاون مديريت مبارزه با آفات عمومي و همگاني سازمان حفظ نباتاتاز 1387 تا 1394 مدير مديريت مبارزه با آفات عمومي و همگاني سازمان حفظ نباتات
تلفن : 
23091504
تحصيلات : 
فوق ليسانس از كالج سلطنتي دانشگاه لندن در سال 1382 (2002)
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
فايل الحاقي : 
rezume-ghemian.pdf rezume-ghemian.pdf

توضيحات : 

اهم فعالیت ها و دستاوردها

 

1    تدريس در رشته حشره شناسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشگده علوم و مهندسي صنايع غذائي در دو نيمسال تحصيلي 75-1374
2     نماينده ج.ا.ايران در كميته بررسي آفتكشهاي كنوانسيون رتردام
3     رئيس دوره اي كميته جهاني كنترل ملخ صحرائي فائو (DLCC)
4     نماينده ج.ا.ايران در كميسيون مبارزه با ملخ صحرائي فائو در منطقه جنوب غرب آسيا
5     مشاور GIS سرويس اطلاعات ملخ صحرائي فائو در نسخه 4 سيستم مديريت و پايش آفات مهاجر فائو در سال 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 و 2018
6     طراح بخش مبارزه با ملخ پروژه كمك به بازسازي افغانستان (1382)
7     مدرس و Resource Person فائو در كارگاههاي آموزشي ملخ صحرائي (اين كارگاهها هر ساله دو بار يكي براي كشورهاي جنوب غرب آسيا، مركز آفريقا (كشورهاي انگليسي زبان) و ديگري براي كشورهاي غرب آفريقا (كشورهاي فرانسوي زبان) برگزار ميشود.
8     تهيه نرم افزار پيش بيني رشد و نمو ملخ صحرائي (شماره مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي 308/78 مورخ 12/07/1378)
9    تالیف کتاب طرز كار سيستمهاي موقعيت ياب جهاني (GPS)
10     تالیف كتابچه جيبي ملخ صحرائي (شماره مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي 1599/83 مورخ 16/12/1383)
11    ترجمه سری کتابهای SOP سازمان فائو

 

 

5.4.1.0
V5.4.1.0