پنج‌شنبه, 3 تير 1400
EN
  • ساعت : ۱۴:۲:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 100
بازدید
بازدید مدیر حفظ نباتات استان مازندران از مزارع گندم بذری
مدیر حفظ نباتات استان مازندران خبر داد: توصیه کانون کوبی و اقدام بموقع توسط کشاورزان جهت جلوگیری از توسعه بیماری زنگ زرد در مزارع

مهندس زاغی مدیر حفظ نباتات استان مازندران در این خصوص گفت:

در تاریخ 1400/2/11 از مزارع گندم بذری روستاهای سوته و گل نشین از توابع مرکز خدمات پنبه زارکتی شهرستان ساری  بازدید به عمل آمد . مشاهدات نشان میدهد مدیریت عوامل خسارتزا مطلوب بوده و مزارع گندم از سطح سبز خوبی برخوردار هستند . در یکی از مزارع بذری رقم معراج علائم بیماری زنگ زرد مشاهده گردید که با توصیه کانون کوبی و اقدام بموقع توسط کشاورز از توسعه بیماری جلوگیری گردید .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0