دسته بندي اخبار 
  مصرف سموم كشاورزی در خراسان‌شمالی پایینتر از میانگین كشوری است
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 
  ۰۸:۲۷  | 
  تعداد بازدید : ۱۲  |  تعداد نظرات : ۰
  صادركنندگان محصولات كشاورزی به روسیه بخوانند
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ 
  ۱۶:۵۴  | 
  تعداد بازدید : ۱۶۴  |  تعداد نظرات : ۰
  فراخوان تدارك گاز متیل بروماید سهمیه سال 2024
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 
  ۰۶:۲۷  | 
  تعداد بازدید : ۲۷  |  تعداد نظرات : ۰
  آفت خطرناك نخل، مدیریت نامناسب كنونی و پیشنهاد نهضت مردمی
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ 
  ۰۵:۲۵  | 
  تعداد بازدید : ۱۲۶  |  تعداد نظرات : ۰
  صادرات 42 كیلوگرم زعفران از خراسان شمالی به سایر كشورها
  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد صادرات 42 كیلوگرم زعفران از خراسان شمالی به سایر كشورها 
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 
  ۰۶:۱۷  | 
  تعداد بازدید : ۳۵  |  تعداد نظرات : ۰
  تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت عارضه كم عمری درختان هلو
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ 
  ۰۸:۲۳  | 
  تعداد بازدید : ۱۱۳  |  تعداد نظرات : ۰
  صفحه1از145123456...145.بعدي.برو     


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0