دوشنبه, 10 بهمن 1401
  • ساعت : ۱۳:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 82
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارتزای سیب زمینی
دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارتزای سیب زمینی، توسط همکاران دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور تهیه و تدوین شد.

تضمین تولید پایدار سیب زمینی یک چالش مهم پیش روی كشاورزی در سطح جهان است. عوامل خسارتزای گیاهی محدودیت های زیستی عمده ای هستند كه بر عملكرد سیب زمینی و كیفیت غده تأثیر می گذارند.

استفاده زیاد از سموم دفع آفات برای كنترل این عوامل نیز نگرانیهای زیادی برای سلامت انسان و محیط زیست ایجاد نموده و انتظار می رود كه این امر طی تغییرات اقلیمی تشدید شود و تغییرات آب و هوایی به طور بالقوه به گسترش دامنه جغرافیایی توزیع عوامل خسارتزی كمک خواهد كرد و افزایش جمعیت آفات منجر به تلفات بیشتر محصول و خسارت پس از برداشت خواهد شد.

مدیریت تلفیقی آفات براساس روشهای ردیابی و پیش آگاهی الزامی است. بسیاری از آفات سیب زمینی گونه هایی هستند كه نسبت به طیف وسیعی از مواد شیمیایی مقاومت نشان داده اند و تولیدكنندگان سیب زمینی چندین باره این وضعیت را تجربه كردهاند كه مواد شیمیایی موجود نتوانسته اند كنترل مطلوبی در برابر آفات و بیماریهای گیاهی ایجاد كنند.

رعایت اصول مدیریت تلفیقی در نهایت منجر به ایجاد سیستمهای تولید سیب زمینی پایدار و انعطاف پذیرتر می شود كه بیش از حد به آفت كش ها وابسته نمی باشد. لیكن مدیریت تلفیقی نیاز به دانش و درک خوب از سیستم های تولید سیب زمینی دارد. شناسایی گونه های آفات، شناخت بیولوژی و علائم آلودگی آنها برای تصمیم گیری در مورد مدیریت تلفیقی آنها ضروری است. برای رفع این نیاز، این دستورالعمل اطلاعات دقیقی را در مورد عوامل خسارتزای كلیدی سیب زمینی ارائه می دهد.

 

با توجه به اهمیت موضوع دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارت زای سیب زمینی، توسط همکاران دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور تهیه و تدوین شد.

 

نشــریه فوق در ســایت سازمـان حفـظ نباتـات در قســمت معـاونت کنترل آفات، بخش دفتر پیش آگاهی و باکس دستورالعمل هاي سبزی، جالیز و گلخانه ای قابل دسترسی است.

 

 

 

برای دسترسی به دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارت زای سیب زمینی اینجاکلیک کنید

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0