جمعه, 12 آذر 1400
EN
  • ساعت : ۱۰:۵۱:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 90
مصاحبه
میزان خسارت مگس زیتون در باغات زیتون منطقه رودبار استان گیلان كمتر از یك درصد و در باغات صنعتی در حد صفر
رییس گروه پیشگیری و کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی خبر داد: در همه بازدیدها از باغات زیتون منطقه رودبار استان گیلان، شکار در تله های غذایی ناچیز و در تله های فرمونی بسیار کم و هیچ میوه آلوده ای مشاهده نشد.

اصغر شایان در حاشیه بازدید از باغات زیتون در منطقه رودبار استان گیلان اظهار داشت: باتفاق کارشناسان ستاد استان، مدیریت جهاد کشاورزی رودبار و ناظر ایستگاههای ردیابی رودبار، از چندین ایستگاه ردیابی و باغات دارای محصول منطقه از جمله ایستگاه اهرامی منجیل، باغ طالبی، باغ اتکاء و باغات پراکنده در مسیر، بازدید و وضعیت جمعیتی آفت و میزان خسارت احتمالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در همه بازدیدها، شکار در تله های غذایی ناچیز و در تله های فرمونی بسیار کم و هیچ میوه آلوده ای مشاهده نشد.

وی اقدامات انجام شده در منطقه را برشمرد و گفت:  امسال بدلیل کمبود اعتبار، از مجموع 28 ایستگاه (سال )98  تنها 6  ایستگاه ردیابی دولتی در منطقه دایر است.  در سال باغی جاری، 40  هکتار بازجوان سازی و 160  هکتار تغذیه در باغات سنتی انجام گردید. تا کنون، میزان 2120  لیتر پروتئین هیدرولیزات و 50 لیتر سم بطور رایگان بین باغداران منطقه توزیع شده است.  تا پایان برداشت زیتون کنسروی مشکل خاصی نداشتیم و برداشت زیتون روغنی هم زودتر از سالهای گذشته آغاز شده است.

شایان وضیت مگس زیتون در منطقه را بر اساس نهاده های موجود کنترل آفت تشریح کرد و تصریح نمود: بطور کلی در سال باغی جاری، میزان محصول به شدت کاهش پیدا کرد، بطوریکه تنها از حدود 200 هکتار از باغات زیر سد برداشت زیتون انجام شد و مابقی برداشت مربوط به باغات بالای سد و باغات صنعتی بود. به همین دلیل جمعیت مگس زیتون امسال عمدتا در باغات منجیل متمرکز بود و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت زیتون سبز، بیش از 70درصد محصول امسال در منطقه برای مصرف کنسروی، زودتر از سالهای قبل برداشت شد و برداشت مابقی ( 30درصد) محصول نیز برای مصرف روغن گیری بتدریج آغاز شده است.
تحت تاثیر این شرایط و نیز با توجه به اقدامات انجام شده اعم از عملیات زمستانه (هرس، روغن پاشی، تغذیه، آبیاری، جمع آوری میوه، شخم پای درخت و .)..، برگزاری دوره های آموزشی، توزیع رایگان پروتئین و سم و ... جمعیت مگس زیتون در نسلهای اول، دوم و سوم در ارقام کنسروی بسیار پائین و میزان خسارت کمتر از یک درصد و در باغات صنعتی در حد صفر برآورد می شود.

وی با تاکید بر خودداری از سمپاشی خودسرانه  در ارقام روغنی گفت: درحال حاضر برداشت ارقام کنسروی پایان یاقته و با خنک شدن هوا و آغاز برداشت ارقام روغنی، در صورت رها کردن باغات و بی توجهی به ادامه عملیات مدیریت مگس زیتون، احتمال طغیان آفت و غافل گیر شدن باغداران وجود دارد. لذا، ضرورت انجام تمهیدات لازم در این خصوص به ویژه استمرار عملیات طعمه پاشی و خودداری از سمپاشی خودسرانه که در ارقام روغنی  بسیار پرمخاطره خواهد بود، به همکاران استان یادآوری گردید.
رییس گروه پیشگیری و کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی با بیان مشکلات سامانه جامع پایش همچنان پابرجاست، عنوان کرد: وضعیت آفت بر اساس نرم مبارزه در سامانه مشخص نمی شود. در سامانه، قابلیت بررسی آفت بر اساس روابط فنولوژیکی امکان پذیر نیست. یعنی برای مگس زیتون با انتخاب مرحله رشدی میزبان، بایستی فقط گزینه های مربوط به زیتون مشاهده شود نه همه محصولات. یا با انتخاب علائم خسارت، فقط علائم مربوط به مگس زیتون نمایش داده شود نه همه آفات.

شایان درپایان گفت: می بایست اقدامات (ستادی و استانی) اساسی برای جلوگیری از هرگونه سم پاشی خودسرانه با کاربرد سموم شیمیایی مختلف توصیه نشده و خارج از دستورالعمل فنی سازمان، انجام گیرد.


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0