پنج‌شنبه, 3 تير 1400
EN
  • ساعت : ۱۴:۳۴:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 101
گزارش
گزارش سطوح مبارزه با عوامل خسارتزای محصول سیب زمینی در استان خوزستان
در سال 1399 در سطحی بالغ بر 800 هکتار از مزارع استان خوزستان با آفات سیب زمینی مبارزه شده است.

مهندس حسنی مدیر حفظ نباتات استان خوزستان اعلام کرد: با فعال کردن شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در استان خوزستان سطحی بالغ بر 4500 هکتار از مزارع سیب زمینی پایش شدند. در همین راستا در سطحی بالغ بر 800 هکتار با آفات سیب زمینی از قبیل هلیوتیس، آگروتیس و بید سیب زمینی مبارزه شده است. همچنین در سطحی افزون بر 400 هکتار عملیات مبارزه شیمیایی بر علیه  بیماری های بلایت و آلترناریا اجرا شده است.
 وی در خصوص مبارزه با علف های هرز پهن و نازک برگ در مزارع سیب زمینی اظهار داشت:  درسطحی در حدود  8000 هکتار با علف های هرز پهن برگ و نازک برگ مبارزه شیمیایی انجام شده است. علاوه بر این 9000 هکتار نیز مبارزات زراعی و مکانیکی به روش ماخار در استان صورت پذیرفته است. 
وی در پایان افزود: در خصوص بیماری های برگی،  اپیدمی بیش تر از سال گذشته داشته و با توجه به تکرار سیکل بیماری در کوتاه مدت و وجود شرایط بسیار مطلوب محیطی و میزبان حساس کاربرد انواع قارچ کش ها افزایش یافت.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0