پنج‌شنبه, 3 تير 1400
EN
  • ساعت : ۱۴:۵:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 100
بازدید
بازدید رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات همگانی از مزارع غلات استان تهران
دکتر جوادی پویا رییس برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات همگانی و مهندس اقوامی مدیر حفظ نباتات استان تهران از مزارع غلات شهرستان ورامین بازدید کردند.

دکتر جوادی پویا رییس برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات همگانی و مهندس اقوامی مدیر حفظ نباتات استان تهران از مزارع غلات  شهرستان ورامین بازدید کردند.

در این بازدید ضمن بررسی وضعیت مزارع غلات، بر پایش پوره سن و بررسی مشکلات موجود و رفع آنها جهت سمپاشی بموقع در زمان باقی مانده تاکید شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0