يکشنبه, 5 بهمن 1399
EN
  • ساعت : ۸:۱۵:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 202
    /  7
اجرای طرح کنترل بیولوژیک در گلخانه های استان اصفهان
اجرای طرح كنترل بیولوژیك در گلخانه های استان اصفهان
مدیریت حفظ نباتات اصفهان در راستای اجرای طرح کنترل بیولوژیک در گلخانه های استان در سطحی معادل ۴۸۰۰۰متر مربع و با استفاده از عوامل میکرو (باکتری B.T ؛ترکیبات محرک رشد و..)و تجهیزات غیر شیمیایی و نیز رهاسازی عوامل ماکرو (کنه سورسکی و سنک اوریوس)در سطح ۳۱۰۰۰مترمربع ، اقدام به مدیریت عوامل خسارت زای گلخانه ای کرده که در این خصوص موفقیت های شایان توجهی کسب نموده است.

همچنین این مدیریت در سطح ۶۸/۳هکتار از مزارع فضای باز(گوجه فرنگی و لوبیا) با رهاسازی زنبور براکون و استفاده از باکتریB.T  اقدام به کنترل آفات نموده و محصولی عاری از سموم شیمیایی را برای سفره هموطنان عزیز به ارمغان آورده است.

این مدیریت بنا دارد در سال زراعی جاری نیز با برنامه ریزی  و ترسیم افق های جدیدی در راستای گسترده کردن طرح در هر دو فاز(گلخانه و فضای باز)، طرح کنترل بیولوژیک را قدرتمند تر از پیش در استان اجرایی نماید.

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0