يکشنبه, 5 بهمن 1399
EN
  • ساعت : ۱۰:۲۵:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 1432
فراخوان عمومی بيولوژيک
فراخوان عمومی آفت كش های زیستی به منظور ارتقاء فناوری های تولید و ایجاد تنوع و افزایش كمیت و كیفیت انواع آفت كش های زیستی و طبیعی می باشد.
سازمان حفظ نباتات در راستـای فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و نامـگذاری سـال 1399 به نام جهـش تولیـد و تحقق سیاستهاي اقتصاد مقاومتی و با استناد به بنـد "ت" مـاده 31 قانـون برنـامه پنـج‌سـاله ششـم توسعه کشـور، برای توسعه مبارزه زیستی در زمینه کنترل آفات کشاورزی، ارتقـای فنـاوری های تولید و ایجاد تنوع در تولید آفت کش-های زیستی و طبیعی، کاهش وابستگی در این نهاده ها، بدین وسیله از اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و شرکت های فعال در این عرصه دعوت می شود با تکمیل فرم پیوست طرح های مرتبط با تولید و کاربرد فرآورده های زیر را به آدرس الکترونیکی info@ppo.ir ارسال نمایند. لازم به ذکر است پس از بررسی و امکان سنجی، تصمیمات مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

ü آفت­کش­های میکروبی (عوامل میکروبی کنترل کننده آفات)

ü آفت­کش­های بیوشیمیایی و گیاه پایه کنترل کننده آفات

ü انواع فرومون­های اخلال در جفت­یابی و یا جلب و کشتار آفات

ü جلب­کننده­ها و دورکننده­های آفات

ü شکارگرها و پارازیتوییدها

ü گرده افشان ها

برای ديدن فرم پيوست اينجا را کليک کنيد .

امتیاز :  ۳.۴۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0