پنج‌شنبه, 3 تير 1400
EN
  • ساعت : ۱۱:۵:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 593
« انتصاب معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات »
طی حكمی از سوی مهندس چنگلوایی ، ریاست سازمان حفظ نباتات آقای دكتر مسعود لطیفیان بعنوان معاون كنترل آفات سازمان ، منصوب گردید.
در اين حکم با اشاره به سوابق علمی و تخصصی آقای دکتر لطيفيان ، شناسايی و حل مشکلات تأمين و تدارک آفت کش ها و همچنين استفاده از فناوری های نوين علمی و جايگزينی روش های غير شيميايی و بيولوژيک در کنترل آفات و بيماری ها و استفاده مطلوب از توان علمی نيروهای ستادی و استانی سازمان حفظ نباتات مورد تأکيد قرار گرفته است .

شايان ذکر است که آقای دکتر لطيفيان دارای مدرک دکترای حشره شناسی    می باشد و پيش از اين در سمت معاون پژوهش و توسعه فناوری مؤسسه تحقيقات علوم باغبانی کشور مشغول به فعاليت بوده است .

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0