پنج‌شنبه, 3 تير 1400
EN
  • ساعت : ۱۴:۷:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 302
مدير کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات از انجمن های توليدکنندگان و واردکنندگان سموم آفت کش ها ی مورد نياز به فراخور فصل و محصول را در خواست نمود.
مدیر كل دفتر آفت كش های سازمان حفظ نباتات از انجمن های تولیدكنندگان و واردكنندگان سموم آفت كش ها ی مورد نیاز به فراخور فصل و محصول را در خواست نمود.
دکتر سعيده نوربخش مدير کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به انجمن صنايع توليدکنندگان سموم و انجمن وارد کنندگان سم و کود ايران اعلام کرد:

به پيوست فهرست کسری اقلام آفت کش مورد نياز به منظور کنترل ، عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی استراتژيک پائيزه شامل علف کش ها به ميزان 1220 تن ، قارچ کش ها به ميزان 1104 تن و حشره کش ها به ميزان 1100 تن که با در نظر گرفتن فصل و اولويت کاربرد تدوين شده ، برای اسحضار و همکاری اعضاء محترم آن انجمن در جهت تدارک به موقع ارسال می گردد.

برای ديدن فهرست اينجا را کليک کنيد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0