يکشنبه, 19 مرداد 1399
EN
  • ساعت : ۱۱:۴۹:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
مشاور وزير و رئيس سازمان حفظ نباتات کشور امروز پست قرنطينه مستقر در فرودگاه امام خمينی را مورد بازديد قرار داد .
مشاور وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات كشور امروز پست قرنطینه مستقر در فرودگاه امام خمینی را مورد بازدید قرار داد .
وی ضمن بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با پست های قرنطينه در استان تهران ، گفت اهميت قرنطينه گياهی در دنيا از اهميت بيشتری نسبت به قرنطينه انسانی برخوردار است .

وی افزود سرعت و تسهيل در انجام کار بايد در عين دقت و صحت سرلوحه کار همکاران ما در اين بخش باشد. وی گفت قرنطينه نباتی خاکريز اول در حفظ سلامت و امنيت غذايی و يکی از اصلی ترين ارکان جلوگيری از ورود آفات و بيماريهای نباتی به کشور است .

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0