دوشنبه, 5 خرداد 1399
EN
  • ساعت : ۱۰:۴۳:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
    /  3
برگزاری کارگاه آموزشی « روش اجرای عملیات کنترل بیولوژیک و کنترل کیفی دشمنان طبیعی آفات گلخانه ای »
برگزاری كارگاه آموزشی « روش اجرای عملیات كنترل بیولوژیك و كنترل كیفی دشمنان طبیعی آفات گلخانه ای »
در راستای توانمندسازی و ارتقاء سطح مهارت و دانش فنی کنترل بیولوژیک کارشناسان حفظ نباتات کشور، کارگاه آموزشی «روش اجرای عملیات کنترل بیولوژیک و کنترل کیفی دشمنان طبیعی آفات گلخانه ای» با همکاری مدیریت محترم حفظ نباتات یزد از تاریخ 6/11/98 لغایت 8/11/98 در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان یزد برگزار شد.

در این دوره ضمن ارائه اصول و مباحث نظری و معرفی انواع شکارگرها و نحوه کاربردشان در مدیریت تلفیقی آفات توسط آقایان دکتر خانجانی، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و دکتر ملکشی از موسسه تحقیقات گیاهژشکی کشور، فراگیران محترم از تجارب کاربردی و عملی کارشناسان محترم استان یزد در خصوص استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در سطح گلخانه ها مطلع شدند. در ادامه کارشناسان حفظ نباتات کشور از گلخانه های تحت پوشش کنترل بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی آفات در شهرستان یزد بازدید و با تکنیک ها و مراحل مختلف انجام مدیریت تلفیقی آفات گلخانه ای با تاکید برکنترل بیولوژیک آشنا شدند.

امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0