پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خدمات [!cls=over-slider!]

اخبار
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات از انجمن های توليدکنندگان و واردکنندگان سموم گزارش منظم توزيع آفت کش ها را درخواست نمود معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات از انجمن های تولیدكنندگان و واردكنندگان سموم گزارش منظم توزیع آفت كش ها را درخواست نمود  new
هشدار معاون کنترل آفات سازمان در خصوص سموم تقلبی و قاچاق کانسيل و ناتيوو هشدار معاون كنترل آفات سازمان در خصوص سموم تقلبی و قاچاق كانسیل و ناتیوو 
Page1of8123456...8.Next.go

میز خدمت[!cls=hd-carousel transall!]

 

اجرای عملیات ضدعفونی در سازمان حفظ نباتات

 

اجرای عملیات ضدعفونی در سازمان حفظ نباتات

 

اجرای عملیات ضدعفونی در سازمان حفظ نباتات

 

 

 طی حکمی از سوی رئيس سازمان حفظ نباتات مدير کل دفتر پايش و تحليل خطر منصوب شد


با پیشنهاد معاون محترم قرنطینه و بهداشت گیاهی و طی حكمی از سوی محمد رضا درگاهی ، رئیس سازمان حفظ نباتات آقای سید جواد نوروزیان به عنوان مدیر كل دفتر پایش و تحلیل خطر منصوب شد. در بخشی از اين حکم آمده است انتظار می رود با بکار گيری فناوری های نوين ، تدوين برنامه و استفاده مناسب از پرسنل متعهد سازمان و ظرفيت استان ها ، شاهد توجه ويژه به مباحث پايش و تحليل خطر ، تحقق اهداف و مأموريت های محوله باشيم .

 

وبگاههای مفید

5.4.1.0
V5.4.1.0