پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خدمات [!cls=over-slider!]

اخبار
اقدامات شاخص مدیریت قرنطينه سازمان حفظ نباتات کشور مدیریت قرنطینه سازمان حفظ نباتات از اهم برنامه های این مدیریت خبر داد .  new
item visited : 13
اقدامات شاخص مدير کل دفتر پايش و تحليل خطر سازمان حفظ نباتات کشور مدیر كل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات از مهمترین اقدامات انجام شده این مدیریت گزارش داد .  new
item visited : 15
item visited : 38
اقدامات شاخص مدیریت تدوین ضوابط،استانداردها و برنامه های کنترل سازمان حفظ نباتات کشور مدیریت تدوین ضوابط،استانداردها و برنامه های كنترل سازمان حفظ نباتات اهم برنامه های این مدیریت را اعلام كرد.  new
item visited : 13
وضعیت عوامل خسارتزا در محصولات گرمسیري جنوب استان سیستان و بلوچستان معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات كشور از محصولات زراعی و باغی جنوب استان سیستان و بلوچستان بازدید كردند .  new
item visited : 21
Page1of32123456...32.Next.go

میز خدمت[!cls=hd-carousel transall!]

 

اجرای عملیات ضدعفونی در سازمان حفظ نباتات

 

اجرای عملیات ضدعفونی در سازمان حفظ نباتات

 

اجرای عملیات ضدعفونی در سازمان حفظ نباتات

 

 

وبگاههای مفید

5.4.1.0
V5.4.1.0