Sunday, January 24, 2021
FA
  • time : 9:44:37
  • Date : 1/13/2021
  • item visited : 87
برنامه های کنترلی سازمان برای پيشگيری از طغيان زنگ گندم در مزارع اردبيل
بازدید معاون دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات از مزارع گندم پارس آباد مغان در پی بروز بیماری زنگ
با توجه به بروز بیماری زنگ در مزارع گندم پارس آباد استان اردبیل، آقای دکتر عسکری معاون دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور به اتفاق آقایان مهندس شهریار معاون بهبود تولیدات گیاهی استان، دکتر کربلایی رئیس مرکز تحقیقات استان و مهندس آذرمی مدیر حفظ نباتات استان و مدیران شهرستان، مراکز خدمات و شرکت‌ کشت و صنعت مغان از مزارع گندم بازدید کردند.

به گزارش معاون دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات، بیماری صرفاً روی رقم جدید ارسبار مشاهده شده علائم بیماری در ۸۰ درصد مزارع هراکش کشت شده با این رقم مشاهده شده که نشان از حساسیت شدید این رقم نسبت به بیماری دارد و ضروری است در سال آینده در خصوص کشت آن تعامل بیشتری شود و به خصوص از کشت آن در کانون های بیماری خودداری شود.

امید عسکری افزود بیماری زنگ غلات یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم بوده که در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و وجود ارقام حساس به صورت اپیدمی درآمده و در شرایط طغیانی تا ۹۰ درصد محصول می تواند خسارت وارد کند. مبارزه با بیماری فوق در پارس‌آباد شروع شده و تاکنون در سطح ۵۰ هکتار با آن مبارزه شده است .

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.4.1.0
    V5.4.1.0