Tuesday, July 27, 2021
FA
  • time : 8:49:6
  • Date : 6/27/2020
  • item visited : 329
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: مدیریت بهینه منابع آب با یکپارچه سازی اراضی و اجرای سامانه های نوین آبیاری
وزیر جهاد كشاورزی گفت: با یكپارچه سازی اراضی و انجام آبیاری تحت فشار، مدیریت منابع آب بهینه می شود.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و همراهان در پایان سفر به استان کرمان از قنات قادر آباد در شهرستان ارزوئیه بازدید کردند.

وزیر جهاد کشاورزی پس از شنیدن تقاضاهای مالکان، یکپارچه سازی اراضی و انجام آبیاری تحت فشار در آنها را پیشنهاد داد و اعلام کرد: در صورت اجرای آبیاری تحت فشار و یکپارچه سازی اراضی امکان پرداخت هزینه اجرای سامانه های نوین آبیاری تا ۱۰۰ درصد وجود دارد.

همچنین مالکان قنات قادر آباد تقاضای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در بالادست قنات های خود را داشتند تا با احداث انواع گوراب ها. بندهای انحرافی زمینه تغذیه قنات ها را فراهم و از سیلاب‌ها و خرابی هایی که برای قنات ها به وجود می آید، جلوگیری شود.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.4.1.0
    V5.4.1.0