Tuesday, July 27, 2021
FA
  • time : 8:34:43
  • Date : 6/27/2020
  • item visited : 312
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از عملیات اجرایی طرح مبارزه با آفت کرم خراط در باغات گردو شهرستان رابر
وزیر جهاد كشاورزی از عملیات اجرایی طرح مبارزه با آفت كرم خراط در سطح ۱۰۵ هكتار از باغات گردو در شهرستان رابر بازدید كرد.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه در ادامه دومین روز سفر به استان کرمان، از عملیات اجرایی طرح مبارزه با آفت کرم خراط در سطح ۱۰۵ هکتار از باغات گردو روستای ننیز در شهرستان رابر بازدید کردند.

این طرح درسطح ۱۰۵ هکتار از باغات گردو شهرستان رابر در روستاهای ننیز علیا و ننیز سفلی در ۵ بلوک در حال اجرا است.

در این سطح ۱۱۰۰۰ اصله درخت گردو وجود دارد که متاسفانه درصد آلودگی درختان به آفت مذکور ۷۰-۶۵ درصد گزارش شده است.

این طرح در سال ۹۶ در روستای باب زیتون شهرستان بردسیر در سطح ۳۵ هکتار با ۷۲۰۰ درخت انجام پذیرفت که با توجه به نتایج بسیار خوبی که عاید باغداران منطقه شده است به عنوان یک سایت الگویی مورد توجه سایر باغداران از دیگر شهرستان های گردو خیز قرار گرفته است.

Average :  1.50 |  Submitted :  2

Tags

    5.4.1.0
    V5.4.1.0