Saturday, April 4, 2020
FA
  • time : 12:35:11
  • Date : 3/14/2020
هشدار معاون کنترل آفات سازمان در خصوص توزيع ديازينون تقلبی
هشدار معاون كنترل آفات سازمان در خصوص توزیع دیازینون تقلبی
دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به مديران حفظ نباتات سراسر کشور اعلام کرد: بر اساس گزارش واصله مبنی بر توزيع سم تقلبی ديازينون 60% ECتقلبی ، منتسب به شرکت فرآورده های طيف سبز در سطح مناطق به استحضار می رساند ، بر اساس بررسی های صورت گرفته ، ترکيب ياد شده از مجاری غيرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک شده است ، لذا با توجه به اظهار شرکت تدارک کننده ، نمونه سم اصلی و تقلبی دارای تفاوت هايی به شرح ذيل می باشد:

1- جنس کارتن محصول تقلبی با جنس کارتن اصلی تفاوت دارد و کارتن محصول تقلبی هيچگونه استحکامی ندارد.

2- منقسم های درون کارتن محصول تقلبی با منقسم کارتن محصول اصلی متفاوت بوده و منقسم های استفاده شده در کارتن تقلبی از مقوای کارتن های بازيافتی تهيه شده است .

3- در تصوير برگ های چاپ شده بر روی کارتن محصول اصلی از دو نوع رنگ سبز روشن و تيره استفاده شده در حاليکه در تصوير برگ های چاپ شده روی کارتن محصول تقلبی فقط از رنگ سبز تيره استفاده شده است .

4- تصوير کفشدوزک روی کارتن محصول اصلی قرمز رنگ بوده ، در حاليکه اين تصوير روز کارتن تقلبی به رنگ تيره و مشکی چاپ شده است .

5- رنگ ليبل ديازينون اصلی با رنگ چاپ ليبل ديازيون تقلبی متفاوت است . بطوريکه رنگ ليبل محصول اصلی نخودی رنگ و تيره ، اما رنگ ليبل محصول تقلبی زرد و روشن تر است .

6- حجم متن برجسته بر روی ليبل محصول اصلی خيلی بيشتر از حجم برجسته روی ليبل محصول تقلبی است.

 

Average :  3.67 |  Submitted :  3

Tags

    5.4.1.0
    V5.4.1.0