کالا های مشمول بازرسی کمينه

 

 فهرست كالاهاي وارداتي مشمول بازرسی

براي ورود این کالاها موارد ذیل ضروری می باشد:

1- نیازی به همراه داشتن گواهي بهداشت گیاهی (Phytosanitary certificate) نمی باشد.

2- بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه گیاهی در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده

3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز باشد

4- در صورت بسته بندی در پالت های چوبی رعایت استاندارد بین المللی شماره 15 (ISPM 15) ضروری می باشد.

نام کالا

نام انگلیسی

توضیحات

آرد تیره مالت جو

Dark Malt flour

 

اشیاء چوبی ساخته شده آماده مصرف

Wooden goods

تراش و رنگ خورده

 الیاف بامبو از چین Bamboo Tops  
الیاف فرآوری و بلیج شده بامبو Bamboo fibers  
الیاف پنبه رنگ شده از هند
Cotton fiber dyed
رنگ آمیزی شده به صورت صنعتی

الیاف فشرده نارگیل از هلند

Sheets cocolok

 

پارکت آماده مصرف (انواع)

Parquet

تراش و رنگ خورده

پالپ میوه پرتقال

Orange pulp

 

پرک جو دوسر
Oat flakes             Avena sativa
پرک جو
Barley flakes   Hordeum vulgare
پرک چاودار
Rye flake Secale cereale
پرک گندم سیاه Buck Wheat flake Fagopyrum sculentum

پروتئین گلوتن ذرت از چین

Gluten protein Of corn

 

پروتئین گلوتن ذرت از ترکیه

Gluten protein Of corn

 

پودرجوز هندی از آلمان

 

 

پودر چوب پنبه از کشور پرتقال

Cork composites material

 

پودر دانه خردل از کانادا

Seed powder Of mustard

 

پودر سلولز خالص و سفید شده از آلمان

White cellulose powder

 

پودر صمغ عربی

Gum arabic powder

 

پودر غذای مصنوعی کرم ابریشم

Silkworm artificial diet

ترکیبی از پودر برگ توت و مواد افزودنی

پودر فلفل

Pepper powder

 

پودر فلفل و سیر از آلمان

 

 

پودر قهوه

Café powder

 

پودر کاکائو

Cacao powder

 

پودر کنجاله سورگوم از هند

Methaherb

 

پودر هسته زردآلو Apricot Kernel scrub
 

تخم کتان بوداده از کانادا

Roasted flax seed

 

توتون فرآوری شده آماده مصرف Cut Rag tobacco  

انواع تخته نئوپان

Particle wood

 

انواع تخته MDF

MDF sheets

 

انواع تخته های چندلایه چسب و پرس خورده

 

 

چای و دمنوش (درون کیسه کوچک) آماده مصرف (Tea bag) Mixed Herbal tea in small bag  

خرده چوب فشرده شده بصورت فشنگی

wood pellet

 

دانه ذرت بو داده یاپرک شده و طعم دار شده از اسپانیا Roasted or flake corn grain
 
دانه کینوآ پرک شده Quinoa flake  
صمغ ترنجبین از افغانستان
Manna gum Alhagi maurorum
صمغ کندر Gum mastic, Gum oil banum (Boswella spp),(Pistacia spp)
صمغ کندل Gum ammoniacum Dorema ammoniacum
صمغ یا پودر گوار Guar gum powder Cyamopsis tetragonoloba
صمغ عربی Acacia Gum Acacia spp
صمغ وشاء Gum ammoniacum Dorma ammoniacum

فلیک میوه های سیب، خرما، موز، پرتقال و آناناس و دانه ذرت

Flake Of fruits

 

فوکول (نشاسته) سیب زمینی

Potato starch

 

فیبر گندم

 

به صورت پودری و سفید رنگ

قطعات چوب پنبه تراش خورده و آماده مصرف از کلیه کشورها Cork composites material
 

کرانچی میوه های سیب، خرما، موز، پرتقال و آناناس و دانه ذرت

Crunchies Of fruits

 

کنستانتره پروتیین سویا از کشور برزیل

Soybean protein concentrate

 

گرانول بلال ذرت از کشور چین

Corn cob granular

 

ملاس چغندر قند Granola condensed molasses of beet  

ملاس نیشکر

  Granola condensed molasses of sugarcane

     

میوه زیتون در آب نمک

 

با توجه به ممنوعیت ورود قطعی میوه زیتون به کشور، صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

میوه نارگیل رنده شده(بخش سفید داخل میوه)

Desiccated coconut

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست كالاهاي وارداتي مشمول بازرسی

براي ورود این کالاها موارد ذیل ضروری می باشد:

1- نیازی به همراه داشتن گواهي بهداشت گیاهی (Phytosanitary certificate) نمی باشد.

2- بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه گیاهی در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده

3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز باشد

4- در صورت بسته بندی در پالت های چوبی رعایت استاندارد بین المللی شماره 15 (ISPM 15) ضروری می باشد.

نام کالا

نام انگلیسی

توضیحات

آرد تیره مالت جو

Dark Malt flour

 

اشیاء چوبی ساخته شده آماده مصرف

Wooden goods

تراش و رنگ خورده

 الیاف بامبو از چین Bamboo Tops  
الیاف فرآوری و بلیج شده بامبو Bamboo fibers  
الیاف پنبه رنگ شده از هند
Cotton fiber dyed
رنگ آمیزی شده به صورت صنعتی

الیاف فشرده نارگیل از هلند

Sheets cocolok

 

پارکت آماده مصرف (انواع)

Parquet

تراش و رنگ خورده

پالپ میوه پرتقال

Orange pulp

 

پرک جو دوسر
Oat flakes             Avena sativa
پرک جو
Barley flakes   Hordeum vulgare
پرک چاودار
Rye flake Secale cereale
پرک گندم سیاه Buck Wheat flake Fagopyrum sculentum

پروتئین گلوتن ذرت از چین

Gluten protein Of corn

 

پروتئین گلوتن ذرت از ترکیه

Gluten protein Of corn

 

پودرجوز هندی از آلمان

 

 

پودر چوب پنبه از کشور پرتقال

Cork composites material

 

پودر دانه خردل از کانادا

Seed powder Of mustard

 

پودر سلولز خالص و سفید شده از آلمان

White cellulose powder

 

پودر صمغ عربی

Gum arabic powder

 

پودر غذای مصنوعی کرم ابریشم

Silkworm artificial diet

ترکیبی از پودر برگ توت و مواد افزودنی

پودر فلفل

Pepper powder

 

پودر فلفل و سیر از آلمان

 

 

پودر قهوه

Café powder

 

پودر کاکائو

Cacao powder

 

پودر کنجاله سورگوم از هند

Methaherb

 

پودر هسته زردآلو Apricot Kernel scrub
 

تخم کتان بوداده از کانادا

Roasted flax seed

 

توتون فرآوری شده آماده مصرف Cut Rag tobacco  

انواع تخته نئوپان

Particle wood

 

انواع تخته MDF

MDF sheets

 

انواع تخته های چندلایه چسب و پرس خورده

 

 

چای و دمنوش (درون کیسه کوچک) آماده مصرف (Tea bag) Mixed Herbal tea in small bag  

خرده چوب فشرده شده بصورت فشنگی

wood pellet

 

دانه ذرت بو داده یاپرک شده و طعم دار شده از اسپانیا Roasted or flake corn grain
 
دانه کینوآ پرک شده Quinoa flake  
صمغ ترنجبین از افغانستان
Manna gum Alhagi maurorum
صمغ کندر Gum mastic, Gum oil banum (Boswella spp),(Pistacia spp)
صمغ کندل Gum ammoniacum Dorema ammoniacum
صمغ یا پودر گوار Guar gum powder Cyamopsis tetragonoloba
صمغ عربی Acacia Gum Acacia spp
صمغ وشاء Gum ammoniacum Dorma ammoniacum

فلیک میوه های سیب، خرما، موز، پرتقال و آناناس و دانه ذرت

Flake Of fruits

 

فوکول (نشاسته) سیب زمینی

Potato starch

 

فیبر گندم

 

به صورت پودری و سفید رنگ

قطعات چوب پنبه تراش خورده و آماده مصرف از کلیه کشورها Cork composites material
 

کرانچی میوه های سیب، خرما، موز، پرتقال و آناناس و دانه ذرت

Crunchies Of fruits

 

کنستانتره پروتیین سویا از کشور برزیل

Soybean protein concentrate

 

گرانول بلال ذرت از کشور چین

Corn cob granular

 

ملاس چغندر قند Granola condensed molasses of beet  

ملاس نیشکر

  Granola condensed molasses of sugarcane

     

میوه زیتون در آب نمک

 

با توجه به ممنوعیت ورود قطعی میوه زیتون به کشور، صرفاً ترانزیت خارجی (ورود موقت) به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جهت فرآوری و صادرات مجدد با رعایت ضوابط قرنطینه مجاز می باشد

میوه نارگیل رنده شده(بخش سفید داخل میوه)

Desiccated coconut

 

 

 

 

 

 


 چاپ