اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396216.90دانلود
اعلام شماره شبا اعتبارات هزينه اي و تملكي استانها omur mali omur mali 04/06/139730.27دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالی چهار محال و بختیاری03/09/1395ناشناسدانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396268.69دانلود
اعلام وصول خودرو سواري پژوomur mali omur maliامور مالي جناب آقاي حيدري17/03/139641.06دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139671.25دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139686.97دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي08/03/139689.69دانلود
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي و ذيحسابي 04/06/139750.72دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139671.07دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان چهارمحال و بختياري13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397116.44دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139757.53دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139671.74دانلود
ابلاغ تملكي استان طرح تلفيقي ابلاغ شماره 14omur mali omur malimali27/12/139655.49دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7omur mali omur maliامور مالي استان چهارمحال و بختياري20/03/139656.06دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 1395/12/28omur mali omur maliامور مالي * چهارمحال وبختياري09/03/1396109.28دانلود
ابلاغ تملكي درآمد پاياپاي طرح قرنطينه omur mali omur malimali27/12/139662.57دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان جهارمحال وبختياري17/03/1396113.19دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ