صفحه اصلی

درباره سازمان

...تاریخچه 

...اهداف و شرح وظایف

...تشکیلات (چارت)

...روسای ادوار گذشته

حوزه ریاست

...حوزه نمایندگی ولی فقیه

......آشنایی با حوزه

......ارتباط با حوزه نمایندگی ولی فقیه و تشکیلات اداری

......شورای فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه

......اداره عقیدتی حوزه نمایندگی ولی فقیه

......استفتائات

......اداره امور فرهنگی

......سایت های مرتبط با حوزه نمایندگی ولی فقیه

......نظرات و پیشنهادات در خصوص حوزه نمایندگی ولی فقیه

......کمیته نماز حوزه نمایندگی ولی فقیه

......کمیته شعار سال حوزه نمایندگی ولی فقیه

......کمیته حجاب و عفاف حوزه نمایندگی ولی فقیه

......کمیته امر به معروف و نهی از منکر حوزه

......کمیته صیانت از حقوق شهروندی حوزه نمایندگی ولی فقیه

...مدیریت حراست

...مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی

معاونت ها

...معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی  

...معاونت کنترل آفات

...معاونت توسعه مدیریت ومنابع 

نقشه سایت

پورتال های استانی

...استان آذربایجان غربی 

...استان آذربایجان شرقی

...استان فارس

تماس با ما

انجمن قارچ شناسی ایران

انجمن حشره شناسی ایران

انجمن زنبور عسل ایران

انجمن گیاهان دارویی ایران

انجمن هواشناسی ایران

قوانین و دستور العمل ها

...دستورالعملها و قوانین پایش و تحلیل خطر

...ضوابط و استانداردهای کنترل کیفی بیولوژیک

...ضوابط و دستورالعملهای استاندارد کنترل قرنطینه

...دستورالعملهای پیش آگاهی وکنترل آفات

...پیش آگاهی و مدیریت تلفیقی آفات

...دستورالعملهای مبارزه با آفات عمومی

...قانون حفظ نباتات کشور

...آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 

...دستور العملهای آفات عمومی و همگانی

سامانه ها

واحد های گیاه پزشکی

جستوجوی پیشرفته و تخصصی

شرایط قرنطینه ای محصولات

انجمن های تخصصی

سوالات متداول

کنوانسیون های بین المللی

مقالات و انتشارات

...دفتر آفت کش ها(مبارزه شیمیایی)

...دفتر قرنطینه

...دفتر پایش و تحلیل خطر

...مقالات مبارزه با آفات عمومی و همگانی

بریده جراید و روزنامه ها

آموزش و توانمند سازی

آمار و اطلاعات

طرح تکریم ارباب رجوع

...نظر سنجی

گروه امور بین الملل و سازمانهای تخصصی

گروه پدافند غیر عامل

درباره دفتر

گروه های زیر مجموعه

شورای ارزیابی

فرمها

نظرسنجی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری

برنامه ریزی و بودجه

امور مالی و ذیحسابی

...شرح وظایف مدیر امور مالی و ذیحسابی

...شرح وظایف معاون مدیریت امور مالی و ذیحسابی

...اداره حقوق و دستمزد ـ مدیریت امور مالی و ذیحسابی

...اداره دفتر داری و تنظیم حساب ها وامین اموال

...اداره اعتبارات، صدور چک ورسیدگی به اسناد

امور اداری رفاه و پشتیبانی

دبیرخانه هیئت نظارت بر سموم

دفتر پیش آگاهی وکنترل عوامل خسارتزا

دفتر آفت کشها

آفت کشهای غیر شیمیایی و بیولوژیک

مبارزه با آفات عمومی و همگانی

آفت کشهای شیمیایی

آمار تدارک تکنیکال و سموم آماده مصرف

برنامه های مصوب و گزارش های عملکرد

فهرست شرکت های دارای پروانه تولید و واردات

عوامل کنترل بیولوژیک دارای مجوز مصرف

گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات عمومی

گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات همگانی

دفترقرنطینه

دفتر پایش و تحلیل خطر

مديريت تدوين ضوابط، استانداردها و برنامه هاي كنترل

دستورالعملها

واردات

صادرات

ترانزیت

ریسک کم

ریسک متوسط

ریسک زیاد

 آفات قرنطینه داخلی

اندامهای تکثیر شونده گیاهی

کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

پروتکل مونترال و برنامه های کنترل

کارگروه فرعی - تخصصی دفع آفات و امراض نباتی

فعالیت پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران

طرح تکریم ارباب رجوع

خدمات دارای شناسنامه قابل ارائه

...شناسنامه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و تجهیزات

...صدور مجوزهای ورود و ترخیص آفت کش های شیمیایی

...ثبت نام تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیای

...صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک

...صدور تأییدیه برچسب سموم

...بررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل 

...تمدید شرایط قرنطینه، تغییر گمرک ورودی 

...تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها

...صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصولات کشاورزی 

...صدور گواهی بهداشت نباتی

...صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

...انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی

آفت کشها و واحدهای مربوطه

کارخانجات فرمولاتور

شرکتهای وارد کننده سموم

دستورالعمل زراعی-تلفیقی

دستورالعمل باغی-تلفیقی

دستورالعمل سبزی جالیز-تلفیقی

دستورالعمل زراعی-پیش

دستورالعمل باغی-پیش

دستورالعمل سبزی جالیز-پیش

پایش-تحلیل خطر آفات

پایش-آزمایشگاه

پایش-قرنطینه بعد از ورود

پایش-راهنمای شناسایی

ليست کلی آفات قرنطينه خارجی

حشرات وديگر بندپايان قرنطينه اي 

قارچهای قرنطينه اي 

باكتري ها و فايتوپلاسما های قرنطينه اي

ويروس ها و ويروئيدهای قرنطينه اي 

نماتدهای قرنطينه اي 

علف هاي هرز قرنطينه اي

کتاب فهرست-پیش آگاهی

مقالات پیش آگاهی و مدیریت تلفیقی

دفتر امور حقوقي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكاي

بریده جراید و روزنامه

قرنطینه خارجی

دستورالعمل های قرنطینه(صفحه اصلی)

...قوانین و دستور العملهای قرنطینه 

آزمایشگاه سموم

دستورالعملهای آفت کشهای شیمیایی

برنامه و بودجه

بخشنامه ها-دفتر قرنطینه

پورتال های استانی

اعتبارات-بودجه

مطالب موضوعی-حراست

دوره های آموزشی-حراست

بازدید ها-حراست

قوانین و آئین نامه-مالی

موافقتنامه ها-مالی

اعتبارات - مالی

موافقتنامه - بودجه

برنامه ها-بودجه

روسای ادوار گذشته

کالا های مشمول بازرسی

آذر غربی

آذر شرقی

اردبیل

اصفهان

بوشهر

جنوب کرمان

چهار محال

خ-شمالی

خ-جنوبی

خ-رضوی

البرز

فارس

قم

قزوین

گیلان

گلستان 

همدان

هرمزگان

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهکیلویه

لرستان

مرکزی

سمنان

سیستان

زنجان

یزد

سلامت محصول

کلینیک های گیاهپزشکی

ایلام

خوزستان

تهران

مازندران

آذر-غربی2

آذر-شرقی2

اردبیل2

ایلام2

اصفهان2

بوشهر2

ج-کرمان2

چهارمحال2

خ-شمالی2

خ-جنوبی2

خ-رضوی2

البرز2

فارس2

قزوین 2

قم2

گیلان2

گلستان2

همدان2

هرمزگان2

کردستان2

کرمان2

کرمانشاه2

کهکیلویه2

لرستان2

مرکزی 2

سمنان2

سیستان2

2زنجان

یزد2

تهران2

مازندران2

خوزستان2

بخشها و ادارات- ولی فقیه 

کمیته صیانت از حقوق شهروندی

 

  

 
  

صفحه اصلی

درباره سازمان

...تاریخچه 

...اهداف و شرح وظایف

...تشکیلات (چارت)

...روسای ادوار گذشته

حوزه ریاست

...حوزه نمایندگی ولی فقیه

......آشنایی با حوزه

......ارتباط با حوزه نمایندگی ولی فقیه و تشکیلات اداری

......شورای فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه

......اداره عقیدتی حوزه نمایندگی ولی فقیه

......استفتائات

......اداره امور فرهنگی

......سایت های مرتبط با حوزه نمایندگی ولی فقیه

......نظرات و پیشنهادات در خصوص حوزه نمایندگی ولی فقیه

......کمیته نماز حوزه نمایندگی ولی فقیه

......کمیته شعار سال حوزه نمایندگی ولی فقیه

......کمیته حجاب و عفاف حوزه نمایندگی ولی فقیه

......کمیته امر به معروف و نهی از منکر حوزه

......کمیته صیانت از حقوق شهروندی حوزه نمایندگی ولی فقیه

...مدیریت حراست

...مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی

معاونت ها

...معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی  

...معاونت کنترل آفات

...معاونت توسعه مدیریت ومنابع 

نقشه سایت

پورتال های استانی

...استان آذربایجان غربی 

...استان آذربایجان شرقی

...استان فارس

تماس با ما

انجمن قارچ شناسی ایران

انجمن حشره شناسی ایران

انجمن زنبور عسل ایران

انجمن گیاهان دارویی ایران

انجمن هواشناسی ایران

قوانین و دستور العمل ها

...دستورالعملها و قوانین پایش و تحلیل خطر

...ضوابط و استانداردهای کنترل کیفی بیولوژیک

...ضوابط و دستورالعملهای استاندارد کنترل قرنطینه

...دستورالعملهای پیش آگاهی وکنترل آفات

...پیش آگاهی و مدیریت تلفیقی آفات

...دستورالعملهای مبارزه با آفات عمومی

...قانون حفظ نباتات کشور

...آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 

...دستور العملهای آفات عمومی و همگانی

سامانه ها

واحد های گیاه پزشکی

جستوجوی پیشرفته و تخصصی

شرایط قرنطینه ای محصولات

انجمن های تخصصی

سوالات متداول

کنوانسیون های بین المللی

مقالات و انتشارات

...دفتر آفت کش ها(مبارزه شیمیایی)

...دفتر قرنطینه

...دفتر پایش و تحلیل خطر

...مقالات مبارزه با آفات عمومی و همگانی

بریده جراید و روزنامه ها

آموزش و توانمند سازی

آمار و اطلاعات

طرح تکریم ارباب رجوع

...نظر سنجی

گروه امور بین الملل و سازمانهای تخصصی

گروه پدافند غیر عامل

درباره دفتر

گروه های زیر مجموعه

شورای ارزیابی

فرمها

نظرسنجی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری

برنامه ریزی و بودجه

امور مالی و ذیحسابی

...شرح وظایف مدیر امور مالی و ذیحسابی

...شرح وظایف معاون مدیریت امور مالی و ذیحسابی

...اداره حقوق و دستمزد ـ مدیریت امور مالی و ذیحسابی

...اداره دفتر داری و تنظیم حساب ها وامین اموال

...اداره اعتبارات، صدور چک ورسیدگی به اسناد

امور اداری رفاه و پشتیبانی

دبیرخانه هیئت نظارت بر سموم

دفتر پیش آگاهی وکنترل عوامل خسارتزا

دفتر آفت کشها

آفت کشهای غیر شیمیایی و بیولوژیک

مبارزه با آفات عمومی و همگانی

آفت کشهای شیمیایی

آمار تدارک تکنیکال و سموم آماده مصرف

برنامه های مصوب و گزارش های عملکرد

فهرست شرکت های دارای پروانه تولید و واردات

عوامل کنترل بیولوژیک دارای مجوز مصرف

گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات عمومی

گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات همگانی

دفترقرنطینه

دفتر پایش و تحلیل خطر

مديريت تدوين ضوابط، استانداردها و برنامه هاي كنترل

دستورالعملها

واردات

صادرات

ترانزیت

ریسک کم

ریسک متوسط

ریسک زیاد

 آفات قرنطینه داخلی

اندامهای تکثیر شونده گیاهی

کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

پروتکل مونترال و برنامه های کنترل

کارگروه فرعی - تخصصی دفع آفات و امراض نباتی

فعالیت پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران

طرح تکریم ارباب رجوع

خدمات دارای شناسنامه قابل ارائه

...شناسنامه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و تجهیزات

...صدور مجوزهای ورود و ترخیص آفت کش های شیمیایی

...ثبت نام تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیای

...صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک

...صدور تأییدیه برچسب سموم

...بررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل 

...تمدید شرایط قرنطینه، تغییر گمرک ورودی 

...تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها

...صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصولات کشاورزی 

...صدور گواهی بهداشت نباتی

...صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

...انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی

آفت کشها و واحدهای مربوطه

کارخانجات فرمولاتور

شرکتهای وارد کننده سموم

دستورالعمل زراعی-تلفیقی

دستورالعمل باغی-تلفیقی

دستورالعمل سبزی جالیز-تلفیقی

دستورالعمل زراعی-پیش

دستورالعمل باغی-پیش

دستورالعمل سبزی جالیز-پیش

پایش-تحلیل خطر آفات

پایش-آزمایشگاه

پایش-قرنطینه بعد از ورود

پایش-راهنمای شناسایی

ليست کلی آفات قرنطينه خارجی

حشرات وديگر بندپايان قرنطينه اي 

قارچهای قرنطينه اي 

باكتري ها و فايتوپلاسما های قرنطينه اي

ويروس ها و ويروئيدهای قرنطينه اي 

نماتدهای قرنطينه اي 

علف هاي هرز قرنطينه اي

کتاب فهرست-پیش آگاهی

مقالات پیش آگاهی و مدیریت تلفیقی

دفتر امور حقوقي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكاي

بریده جراید و روزنامه

قرنطینه خارجی

دستورالعمل های قرنطینه(صفحه اصلی)

...قوانین و دستور العملهای قرنطینه 

آزمایشگاه سموم

دستورالعملهای آفت کشهای شیمیایی

برنامه و بودجه

بخشنامه ها-دفتر قرنطینه

پورتال های استانی

اعتبارات-بودجه

مطالب موضوعی-حراست

دوره های آموزشی-حراست

بازدید ها-حراست

قوانین و آئین نامه-مالی

موافقتنامه ها-مالی

اعتبارات - مالی

موافقتنامه - بودجه

برنامه ها-بودجه

روسای ادوار گذشته

کالا های مشمول بازرسی

آذر غربی

آذر شرقی

اردبیل

اصفهان

بوشهر

جنوب کرمان

چهار محال

خ-شمالی

خ-جنوبی

خ-رضوی

البرز

فارس

قم

قزوین

گیلان

گلستان 

همدان

هرمزگان

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهکیلویه

لرستان

مرکزی

سمنان

سیستان

زنجان

یزد

سلامت محصول

کلینیک های گیاهپزشکی

ایلام

خوزستان

تهران

مازندران

آذر-غربی2

آذر-شرقی2

اردبیل2

ایلام2

اصفهان2

بوشهر2

ج-کرمان2

چهارمحال2

خ-شمالی2

خ-جنوبی2

خ-رضوی2

البرز2

فارس2

قزوین 2

قم2

گیلان2

گلستان2

همدان2

هرمزگان2

کردستان2

کرمان2

کرمانشاه2

کهکیلویه2

لرستان2

مرکزی 2

سمنان2

سیستان2

2زنجان

یزد2

تهران2

مازندران2

خوزستان2

بخشها و ادارات- ولی فقیه 

کمیته صیانت از حقوق شهروندی