تکریم ارباب رجوع کمينه
رسول اکرم (ص) :
هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه اي لطف آميز تکريم کند و غم او را بزدايد
همواره در سايه جاودان لطف الهي است
فرم نظر سنجي ارباب رجوع ( موضوع ماده 8 طرح تکريم مردم )
 
تاريخ مراجعه :
  
1- آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارايه شده است ؟
 
2-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
 
3-نام فرد يا افرادي که مناسب ترين برخورد و همکاري را داشته اند مرقوم فرماييد.
 
4-نام فرد يا افرادي که برخورد نامناسبي با شما داشته اند مرقوم فرماييد.
 
5-آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
 
6-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالي شده است لطفا آنرا مرقوم فرماييد.( با ذکر مورد و فرد )
 
7-لطفا نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاح امور بنويسيد.
 
در صورت تمايل قسمت زير را تکميل نماييد :
نام و نام خوانوادگي : تلفن تماس :
 

 چاپ