متن خبر
ترکیب غير مجازبه نام زاک Zuk

هشدار به کلیه استانها

براساس گزارشهاي واصله و مشاهدات انجام شده ، ترکیبي به نام زاک Zuk تحت عنوان آفت کش، در سطح مناطق توزيع و عرضه شده است. باعنایت به اینکه ترکیب غير مجاز فوق دارای محتویات ناشناخته ، بدون ثبت در هيئت نظارت بر سموم و ازمجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتي سازمان حفظ نباتات تدارك و توزيع شده است ، مقتضی است ضمن بررسي همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه ، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان های عرضه و پیگیری مراتب ازطریق دستگاههای ذیربط تامعرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازين قانوني وامحاءترکیب کشف شده فوق الاشاره باهزینه صاحب کالا ، اقدامات لازم انجام گیرد

 

.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 بهمن 1395
تعداد بازدید : 414

بازگشت