متن خبر
نشست مشترک نمايندگان شرکت سينجنتا و مسئولين سازمان حفظ نباتات

در تاريخ 95/11/11 جلسه ای با حضور نمايندگان شرکت سينجنتا در انگلستان و ايران و جناب آقای دکتر باغستانی رئيس سازمان حفظ نباتات ، مهندس ابطالی معاون کنترل آفات ، مهندس کلانتر مدير کل دفتر آفتکشهاي شيميايی و مهندس موسوی معاون دفتر آفتکشها درسالن سپهر سازمان حفظ نباتات تشکيل گرديد.

در اين نشست مذاکرات گسترده ای در خصوص انتقال تکنولوژی های نوين ، ارتقاء دانش کشاورزان و بهره برداران ، توليد آفتکشها در داخل کشور تحت ليسانس سينجنتا ، حضور کارشناسان ايرانی در کارگاههای آموزشی بين المللی ، پيگيری و تسهيل در فرآيند ثبت آفتکشهای جديد در کشور ، اجرای برنامه های ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی در قالب پايلوت و اجرای مديريت تلفيقی ، اعلام موارد مورد نياز سازمان حفظ نباتات جهت تنوع بخشی به سبد آفتکشهای مصرفی کشور مقرر گرديد در نشست بعدی موارد فوق در قالب تفاهم نامه مشترک مورد تأييد قرار گيرد.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 بهمن 1395
تعداد بازدید : 359

بازگشت