متن خبر
برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان قرنطینه نهال در استان خراسان جنوبی

به منظور جلوگیری از توسعه و انتشار آفات ، بیماری‌ها و علف های هرز قرنطینه ای ، حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی در کشورهای مختلف وظیفه سلامت گیاهان و محصولات کشاورزی و باغی و نظارت بر انتقال نهال را بر عهده دارند.

با توجه به هم مرزی استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان و احتمال ورود و انتشار آفات و عوامل بیماریزای گیاهی و علفهای هرز جدید به داخل کشور واستان وهمچنین در راستای اهمیت بحث پدافند غیر عامل و وظایف حاکمیتی حفظ نباتات توجه به موضوع قرنطینه نباتی امری ضروری به نظر می رسد.
با عنایت به این موضوع و شروع فصل درختکاری و احتمال ورود نهال آلوده از استان های همجوار، در جهت ارتقاء توانمندی کارشناسان استان و شهرستانهای تابعه، معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با همکاری مدیریت حفظ نباتات استان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان قرنطینه نهال با حضور آقای مهندس چراغیان مدیر کل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات و آقای مهندس جعفری کارشناس مسِئول قرنطینه خراسان رضوی به مدت دو روز با حضور روسای تولیدات گیاهی، حفظ نباتات و باغبانی شهرستان ها و روسای مراکز خدمات (بصورت ویدیو کنفرانس) نمودند. دراین کارگاه دو روزه حدود 60 نفر حضورداشته که با علوم و فنون روز قرنطینه نباتی آشنا شدند.
در ادامه مدیر کل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات از گلخانه رز قرنطینه پس از ورود و منطقه ویژه اقتصادی و کلینیک گیاهپزشکی استان خراسان جنوبی بازدید کردند
با توجه به اهمیت بحث قرنطینه نباتی و جلوگیری از گسترش آفات و بیماریهای قرنطینه ای در اندامهای گیاهی پس از ورود به کشور، در تاریخ 5/11/95 آقای مهندس چراغیان (مدیر کل دفتر پایش و تحلیل خطر) با همراهی آقای مهندس یوسفی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، از گلخانه رز قرنطینه پس از ورود بازدید و پس از بررسی شرایط، با توجه به اتمام دوره سه ماهه گلخانه مذکور نسبت به ترخیص شاخه های رز توضیحاتی ارائه فرمودند.در ادامه از منطقه ویژه اقتصادی استان بازدید و با وارد کنندگان محموله های کشاورزی در خصوص تحلیل خطر موارد درخواستی به صحبت پرداختند.به منظور واگذاری امور تصدی گری خدمات الکترونیکی ثبت درخواست صادرکنندگان محموله های کشاورزی به بخش خصوصی از کلینیک گیاهپزشکی شهرستان بیرجند نیز بازدید شد

 

 

.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 10 بهمن 1395
تعداد بازدید : 302

بازگشت