متن خبر
هشدار

   طعمه موش كش با نام تجاري گزند توليد شرکت کیمیا سبز آور

طعمه موش كش با نام تجاري گزند توليدآن شركت در سطح كشور توزيع شده است. با توجه به آن كه فرآورده مذكور در فهرست سموم مجاز كشور ثبت نشده است لذا توزيع و پخش آن مجاز نمي باشد. ضروري است با توجه به توزیع این فرآورده در فروشگا ههای سطح کشور فوراً نسبت به جمع آوری آن و ارائه گزارش به اين سازمان اقدام شود. بديهي است عرضه آفت کش فوق، خارج از ضوابط قانونی انجام شده و مسئولیت خسارت های جنبی احتمالی قابل پیگرد خواهد بود.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 دي 1396
تعداد بازدید : 5959

بازگشت