متن خبر
اطلاعیه

براساس گزارش ارائه شده در جلسه مورخ 29/8/96 هیات نظارت برسموم ، درخصوص مسائل بهداشتی قارچکش مانکوزب

ازجمله خطرات ناشی از اتیلن تیو اوره (ETU) حاصل از تجزیه مانکوزب در دز بالای مصرف، مقررگردید تدارک این آفتکش از ابتدای سال 1400 درکشور ممنوع گردد مگر اینکه تا آن تاریخ اطلاعات تکمیلی و گزارشات لازم مبنی برکم خطر بودن مانکوزب ارائه شود


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 آذر 1396
تعداد بازدید : 4475

بازگشت