متن خبر
سی هشتمين سمينار ساليانه حفظ نباتات امسال در شهر جهانی يزد برگزار می شود

همزمان با پنجاهمين سالگرد تشکيل سازمان حفظ نباتات کشور، سی هشتمين سمينار ساليانه حفظ نباتات ، امسال در شهر يزد برگزار می گردد.

در اين گردهمايی که از تاريخ 7 لغايت 9 آذرماه و با حضور معاونين محترم وزير در حوزه های زراعت و باغبانی و همچنين معاونين بهبود و توليدات گياهی و مديران حفظ نباتات کليه استانها و مديران بخش های مرتبط با وظايف سازمان حفظ نباتات برگزار خواهد شد ، ضمن ارائه گزارش از عملکرد يکساله سازمان ، نقاط ضعف و قوت عملکرد حفظ نباتات در سطح کشور مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت و از حضور مديران و معاونين محترم در جهت همفکری و ايجاد وحدت رويه در مديريت مبارزه با آفات و بيماريهای بخش کشاورزی کشور استفاده و تصميم گيری خواهد شد.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396
تعداد بازدید : 6887

بازگشت