متن خبر
بازدید از روند اجرایی عملیات مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای باغات اناراستان یزد

به گزارش روابط عمومی مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پی اجرای عملیات مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای در سطح 1000 هکتار از باغات اانار استان که منجر به کنترل آفت خطرناک مگس میوه مدیترانه ای در سطح باغات استان گردید

صبح روز گذشته دوشنبه اول آبان ریاست سازمان جهاد کشاورزی مهندس سجادی پور به اتفاق مدیر کل بحران استانداری جناب آقای مهندس هادی نسب معاون بهبود تولیدات گیاهی ،مدیر حفظ نباتات استان ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزدوسایر کارشناسان و عوامل دست اندر کار این امر از باغات انار و مراکز سورتینگ و بسته بندی بخش شاهدیه شهرستان یزد بازدید و از نزدیک از روند اجرای عملیات مبارزه با این آفت خطرناک با تشریح عملیات توسط مدیر حفظ نباتات استان و سایر دست اندر کاران این امر آگاه شدند

 

 


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 آبان 1396
تعداد بازدید : 5000

بازگشت