متن خبر
رهگیری آفتکشها از زمان تولید و ورود به کشور تا زمان مصرف امکان پذیر خواهدشد

پیرو اعلام معاونت کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات با راه اندازی و آغاز بکار سامانه مانیتورینگ،رهگیری آفت کشها از سازمان تولید و ورود به کشور تا زمان مصرف امکانپذیر خواهد شد

بنابر این گزارش این پروژه که از نیمه دوم سال 1391 توسط معاونت کنترل و مبارزه با آفات و با همکاری و پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع آغاز گردیده هم اکنون در آستانه مرحله اجرا قرار گرفته است.
با برنامه ریزی گسترده ای که برای این منظور انجام پذیرفته کارشناسان حفظ نباتات ،فروشندگی های مجاز سموم و گیاهپزشکان سراسر کشور با گزراندن دوره آموزشی خواهند توانست از طریق این سامانه فرایند ثبت سفارش ،ورود و مصرف آفت کش را پیگیری و رصد نمایند.
لازم به توضیح است هم اکنون تعداد 5 شرکت وارد کننده و تولید کننده آفت کش در کشور بعنوان پایلوت در این طرح قرار گرفته اند تا پس از بررسی ها و رفع نواقص احتمال از این سامانه بصورت رسمی بهره برداری شود 

 


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1396
تعداد بازدید : 2308

بازگشت