متن خبر
ابلاغیه

طی ابلاغ های جداگانه ای از سوی ریاست سازمان حفظ نباتات آقایان دکتر جواد سروش و مهندس محسن عصار بعنوان مشاورین رئیس سازمان منصوب گردیدند

در ابلاغ جناب آقای دکتر جواد سروش با اشاره به سوابق علمی و اجرایی ایشان نامبرده به عنوان مشاور رئیس سازمان در خصوص ساماندهی فروشگاههای عرضه آفت کشها و افزایش بهره وری کلینیک های گیاهپزشکی منصوب گردیده اند
همچنین در ابلاغ دیگری با توجه به حضور موثر آقای مهندس محسن عصار در برنامه های ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی در حوزه نباتات ،ایشان به عنوان مشاور رئیس سازمان و مسئول ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی در حوزه حفظ نباتات منصوب گردیدند
.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 مهر 1396
تعداد بازدید : 1038

بازگشت