متن خبر
گزارش کنترل زنگ جارویی زرشک در استان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی با سطح زیر کشت بالغ بر 15013 هکتار بزرگترین قطب تولیدی زرشک در کشور بوده و سهم به سزایی در تولید زرشک مصرفی و صادراتی ایفا می کند

بخش عمده ای از فعالیت های کشاورزی و اقتصاد خانوار در استان به آن بستگی دارد . با عنایت به شرایط آب و هوایی مساعد جهت کشت زرشک و تغییر الگوی کشت منطقه از زراعی به باغی و روند رو به رشد احداث باغات زرشک، سطح کشت این محصول هر ساله در استان در حال افزایش می باشد به طوری که در سالهای اخیر بسیاری از کشاورزان زمین های زراعی خود را به کاشت زرشک اختصاص داده اند .
متأسفانه به دلیل وجود شرایط نامساعد محیطی در چند سال اخیر شاهد شیوع و گسترش بیماری زنگ جارویی در باغات زرشک استان بوده ایم. با توجه به فعالیت سیستمیک قارچ عامل بیماری کل درخت نمای جارویی به خود می گیرد و در نهایت، آلودگی باعث افت شدید عملکرد می گردد.
آقای مهندس یوسفی مدیر حفظ نباتات استان فرمودند: زنگ جارویی زرشک بر اساس قوانین سازمان حفظ نباتات جزو بیماری های خصوصی بوده و رسالت این سازمان تنها هدایت کشاورزان و ارایه توصیه های فنی می باشد ولی با توجه به اقتصاد ضعیف خانوار و استراتژیک بودن این محصول، اقداماتی از قبیل: شناسایی مناطق آلوده و تهیه نقشه پراکنش بیماری، تجهیز ناوگان سمپاشی در مناطق آلوده استان، تهیه و توزیع سموم مناسب جهت کنترل بیماری، انجام طرح تحقیقاتی تأثیر سموم مختلف برکنترل پاتوژن با همکاری مرکز تحقیقات استان، خرید 7 دستگاه دیتا لاگر جهت پیش آگاهی و ردیابی آفات و بیماریهای مهم استان از جمله زنگ زرشک، برگزاری کارگاههای آموزشی – ترویجی ، تهیه و ارسال دستورالعمل های فنی، تهیه و تدوین طرح اعتباری کنترل زنگ جارویی زرشک و ارسال به وزارت جهاد کشاورزی و استانداری جهت جذب اعتبارات بیشتر در سال زراعی آینده صورت گرفته است.
ایشان در ادامه تأکید کردند که مبارزه مکانیکی در سطح 541 هکتار و مبارزه شیمیایی در 415 هکتار از باغات آلوده انجام گرفته است.
ظهور بیماری های جدید در سالیان اخیر بر اثر افزایش کشت این محصول و بر هم خوردن تعادل زیست محیطی منطقه بوده و خشکسالی های پی در پی نیز مزید بر علت گشته است و هم اکنون تنها راهکار موجود برای خروج از وضعیت بحرانی همکاری متقابل باغداران با جهاد کشاورزی می باشد. بنابراین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بین کشاورزان و باغدارن نقش بسزایی در این امر ایفا می کند

 

 

.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1396
تعداد بازدید : 1818

بازگشت