متن خبر
نصب هفت دستگاه دیتا لاگر جهت پیش آگاهی و کنترل آفات در استان خراسان جنوبی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از خرید و نصب هفت دستگاه دیتا لاگر جهت پیش آگاهی و کنترل آفات در استان خبر داد.

مهندس یوسفی ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین جهت پایش عوامل خسارتزای گیاهی به نصب دیتالاگرها در ایستگاههای پیش آگاهی استان جهت ثبت کلیه اطلاعات هواشناسی به صورت میکرو اقلیم برای تعیین درجه روز حشرات در مشخص نمودن زمان مناسب کنترل آفات اشاره فرمودند.ایشان با توجه به محصولات استراتژیک استان و اهمیت کنترل آفات کلیدی آنها در مزارع و باغات، اولویت استفاده از دستگاههای مذکور را به این محصولات اختصاص دادند.
در ادامه مدیر حفظ نباتات نسبت به مزایای استفاده از این دستگاهها شامل: اطلاع به موقع از زمان مناسب کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، کاهش مصرف بی رویه سموم شیمیایی به خصوص در محصولات صادراتی استان، به حداقل رساندن اثرات تخریبی فعالیت های کشاورزی درمحیط زیست، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و در نهایت دستیابی به امنیت غذایی و تولید محصول سالم بمنظور ارتقاء سطح سلامت عمومی تأکید نمودند

 

 


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1396
تعداد بازدید : 1712

بازگشت