متن خبر
هشدارعرضه ترکیبی غیر استاندارد از شرکت شیمیایی پومد

عرضه ترکیبی تحت عنوان پومد بردو(بردو دوقلو)POMOD Bordeaux دربسته بندی 4 کیلویی دارای محتویات آهک هیدراته وسولفات مس در سطح مناطق

باتوجه به گزارشهاي واصله و مشاهدات انجام شده مبنی بر عرضه ترکیبی تحت عنوان پومد بردو(بردو دوقلو)POMOD Bordeaux دربسته بندی 4 کیلویی دارای محتویات آهک هیدراته وسولفات مس در سطح مناطق وتوضیحات آنشرکت طی نامه شماره95/660 -8/8/95 ،به آگاهی میرساند هرگونه فعالیت درزمینه تهیه،تولیدوتدارک سموم دفع آفات نباتی بایستی با اخذپروانه و مجوزهای لازم ازسوی این سازمان صورت پذیرد. همچنین صدورهرگونه پروانه فعالیت ازسوی این سازمان منوط به ارائه مجوز های لازم(پروانه تأسیس وبهره برداری) ازسوی وزارت صنعت،معدن وتجارت و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. بدیهی است هرگونه اقدام به تولید ماده مذکورتوسط آنشرکت قبل ازدریافت مجوزهای لازم ازاین سازمان، تخلف محسوب میگردد و آنشرکت موظف به جمع آوری سموم توزیعی ازسطح مناطق می باشد.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 مهر 1396
تعداد بازدید : 1958

بازگشت