متن خبر
باهمکاری مشترک سازمان حفظ نباتات ومعاونت ترویج وآموزش سازمان تحقیقات وموسسه گیاهپزشکی

باهمکاری مشترک سازمان حفظ نباتات ومعاونت ترویج وآموزش سازمان تحقیقات وموسسه گیاهپزشکی طرح آموزش ارتقاء سلامت 8 محصول در کشور برگزار خواهد شد

در جلسه ای که روز گذشته با حضور دکتر باغستانی ریاست سازمان حفظ نباتات و دکتر خاوازی معاون ترویج سازمان تحقیقات و همچنین مدیران و کارشناسان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار شد، طرح آموزش تعداد 5 هزار نفر از کارشناسان استانی مرتبط با تولید هشت محصول. (خیار گلخانه ای،خیارمزرعه ای،گوجه فرنگی گلخانه ای،گوجه فرنگی مزرعه ای،سیب زمینی،پیاز،سیب درختی و پرتقال) توسط آقای مهندس عصار تشریح وارائه گردید.
در این جلسه مقرر شد معاونت ترویج و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات محوریت کمیته آموزش را عهده دار باشد. وبا همکاری کمیته آموزش حداکثر ظرف دو هفته آینده طرح جامع برگزاری دوره های آموزشی به تفکیک استانهای مرتبط با هر محصول ارائه وپس از تاییدنهایی اجرایی گردد

 

.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 مهر 1396
تعداد بازدید : 1772

بازگشت