متن خبر
هشدار


براساس گزارشهاي واصله و مشاهدات انجام شده ، ترکیبي غیر مجاز تحت عنوان68WP RIDOMIL منتسب به شرکت سینجنتا (برچسب با نوشتارعربی) در سطح مناطق توزيع و عرضه شده است

باعنایت به اینکه ترکیب غير مجاز فوق ، ازمجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتي سازمان حفظ نباتات تدارك و توزيع شده است ، مقتضی است ضمن بررسي همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه ، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان های عرضه و پیگیری مراتب ازطریق دستگاههای ذیربط تامعرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازين قانوني وامحاءترکیب کشف شده فوق الاشاره باهزینه صاحب کالا ، اقدامات لازم انجام گیرد

 


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 1 مهر 1396
تعداد بازدید : 1845

بازگشت