متن خبر
برگزاری نشست مشترک رایزن کشاورزی فرانسه با ریاست سازمان حفظ نباتات

خانم دکتر والری وییون مشاور کشاورزی منطقه ای دپارتمان اقتصادی دولت فرانسه با ریاست سازمان حفظ نباتات و کارشناسان سموم و قرنطینه گیاهی این سازمان دیدار و گفتگو کرد

در این جلسه موارد تفاهم نامه منعقده بین دو دولت در خصوص قرنطینه گیاهی پیگیری شد .از مواردی که در این نشست مورد مطالبه سازمان حفظ نباتات بود،موضوع امحاء سموم سنواتی است که مقداری از آن بسته بندی وآماده ارسال می باشد.و همچنین اعزام تعدادی از کارشناسان در جهت آموزش و به روز آوری در زمینه ردیابی و تست های سریع آزمایشگاهی از موارد مورد مطالبه سازمان حفظ نباتات بود.
طرف فرانسوی نیز درخواست بازدید کارشناسان قرنطینه برای تحلیل خطر واردات ملاس چغندر قند و یونجه به ایران را داشتند که در نهایت ریاست سازمان حفظ نباتات بازدید در مبداء را منوط به برگزاری دوره فوق الذکر و آموزش برای حداقل 3 نفر از کارسناسان ایرانی نمود

 

.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 شهريور 1396
تعداد بازدید : 1099

بازگشت