متن خبر
هشدار

براساس گزارشهاي واصله و مشاهدات انجام شده ، ترکیبي با نام امیڈاکلوپرڈ بارسم الخط اردو برروی بسته بندی ازمجاری غیرقانونی تدارك و توزيع شده است


باعنایت به اینکه ترکیب غير مجاز فوق، ازمجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتي سازمان حفظ نباتات تدارك و توزيع شده است ، مقتضی است دستورفرمائید ضمن بررسي همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه ، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان های عرضه و پیگیری مراتب ازطریق دستگاههای ذیربط تامعرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازين قانوني وامحاءترکیب کشف شده فوق الاشاره باهزینه صاحب کالا ، اقدامات لازم انجام گیرد. ضمناَ تصاوير موارد فوق در سايت اينترنتي سازمان حفظ نباتات به نشاني www.ppo.ir قابل دسترسي است.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 شهريور 1396
تعداد بازدید : 1041

بازگشت