متن خبر
برگزاري كارگاه آموزشي مديريت سرخرطومي حنايي خرما در سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان

كارگاه آموزشي مديريت سرخرطومي حنايي خرما به مدت سه روز از تاريخ 6 لغايت 8 شهريورماه 96 در محل سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان برگزار شد  .

با عنايت به مفاد صورتجلسه نشست مشترك آقاي دكتر باغستاني، رياست محترم سازمان حفظ نباتات كشور با مسئولين حفظ نباتات كشورهاي عراق و كويت كه در 28 فوريه 2017 با هدف تقويت همكاري و هماهنگي كشورهاي همسايه براي مديريت موثر آفت قرنطينه اي سرخرطومي حنايي خرما و محدود نمودن انتشار آن در بين و داخل اين كشورها در اربيل عراق تشكيل گرديد، سازمان حفظ نباتات كشور اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي ”مديريت آفت سرخرطومي حنايي خرما“ به مدت سه روز از تاريخ 6 لغايت 8 شهريورماه 96 در محل سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان نمود كه در كارگاه مذكور، معاون قرنطينه و بهداشت گياهي، معاون و رئيس گروه قرنطينه داخلي سازمان حفظ نباتات، 6 نفر از كارشناسان حفظ نباتات كشور عراق از استان هاي بغداد، بصره، ميصان و ناصريه و مديران و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان و ساير استان هاي خرماخيز كشور (فارس، كرمان، جنوب كرمان، هرمزگان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) شركت نمودند. همچنين در راستاي توافقنامه مشترك بين سه كشور، نسبت به انجام عمليات رديابي آفت سرخرطومي حنايي خرما از نخلستان هاي شهرستان آبادان كه در فاصله 50 كيلومتري از مناطق آلوده استان بصره و كويت قرار دارد، اقدام گرديد. لازم به ذكر است كه طي رديابي هاي انجام گرفته تا كنون، خوشبختانه آفت قرنطينه اي مذكور از مناطق خرماخيز استان خوزستان گزارش نگرديده است.

 نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 شهريور 1396
تعداد بازدید : 973

بازگشت