متن خبر
امضاء توافقنامه

توافقنامه همکاری فیمابین سازمان حفظ نباتات و سازمان تعزیرات حکومتی امضاء گردید

در راستای اعمال نظارت بهینه بر واحد های گیاهپزشکی کشور و تعامل افزونتر با سازمان تعزیرات حکومتی توافقنامه همکاری فیمابین دو سازمان در تاریخ96/5/31 به امضاء جناب آقای دکتر باغستانی رئیس محترم سازمان حفظ نباتات و جناب آقای دکتر بارانی معاون پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی رسید

 


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 شهريور 1396
تعداد بازدید : 2665

بازگشت