متن خبر
هشدار


براساس گزارشهاي واصله و مشاهدات انجام شده ، ترکیبي به نام کنفیدور تحت عنوان آفت کش باآرم شبیه سازی شده بایرآلمان، در سطح مناطق توزيع و عرضه شده است

باعنایت به اینکه ترکیب فوق دارای محتویات ناشناخته بوده و ازمجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتي سازمان حفظ نباتات تدارك و توزيع شده است ، مقتضی است دستورفرمائید ضمن بررسي همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه ، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان های عرضه و پیگیری مراتب ازطریق دستگاههای ذیربط تامعرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازين قانوني وامحاءترکیب کشف شده فوق الاشاره باهزینه صاحب کالا ، اقدامات لازم انجام گیرد


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 22 مرداد 1396
تعداد بازدید : 683

بازگشت