متن خبر
برگزاری جلسه بررسي وضعيت آفت قرنطينه اي سوسك سرخرطومي حنايي خرما در استان هاي خرماخيز كشور

جلسه بررسي وضعيت آفت قرنطينه اي سوسك سرخرطومي حنايي خرما در استان هاي خرماخيز كشور و اقدامات انجام گرفته درخصوص رديابي و كنترل آفت در مناطق سالم و آلوده كشور، در روز يكشنبه مورخ 11/4/96 با حضور معاون محترم وزير در امور باغباني، رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، رئيس محترم سازمان حفظ نباتات كشور، رئيس محترم موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، نماينده محترم موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، معاون محترم قرنطينه و بهداشت گياهي، معاون محترم كنترل آفات، مديركل محترم دفتر نباتات گرمسيري و نيمه گرمسيري، مشاور محترم معاون وزير در امور باغباني، مدير كل محترم دفتر پيش آگاهي و كنترل عوامل خسارتزا، مديركل محترم دفتر آفت كش ها، مدير كل محترم دفتر قرنطينه، معاون محترم قرنطينه داخلي، رئيس گروه محترم قرنطينه داخلي، مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان لارستان، مديران محترم حفظ نباتات استان هاي فترس، سيستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان و هرمزگان و كارشناس محترم قرنطينه حفظ نباتات استان فارس در محل سالن غدير سازمان حفظ نباتات تشكيل گرديد

ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص رديابي آفت در استان هاي سالم (بوشهر و خوزستان) و كنترل آفت در استان هاي آلوده (فارس، سيستان و بلوچستان و هرمزگان)، بر لزوم انجام اطلاع رساني به باغداران در مناطق مختلف خرماخيز كشور درخصوص اهميت آفت و خسارات جبران ناپذير ناشي از استقرار و انتشار آن، جلوگيري از جابجايي پاجوش از مناطق آلوده به مناطق سالم كشور، جلوگيري از واردات غيرقانوني پاجوش خرما از كشورهاي آلوده حوزه خليج فارس تاكيد گرديد و مقرر شد كه به منظور معطوف نمودن توجه مسئولین تاثیر گذار ستادی و استاني وزارت متبوع، وزارت كشور، استانداري ها، مديريت بحران، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيروهاي انتظامي و ساير مراجع ذيربط بر جایگاه و اهميت فوق العاده آفت مذكور و تامین به موقع اعتبارات مورد نياز برای رديابي، كنترل و ريشه كني و جلوگیری از طغیان و سرایت آن به سایر مناطق کشور، در اسرع وقت نسبت به برگزاري جلسه با مقام عالي وزارت متبوع اقدام لازم صورت گيرد.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 17 تير 1396
تعداد بازدید : 4954

بازگشت