متن خبر
هشداردر مورد احتمال ورود آفت قرنطینه ای

طبق گزارشات اخیرحفظ نباتات اتحادیه اروپاEPPO Reporting Service (NO.6 PARIS, 2017-06)(پیوست)،آفت قرنطینه ای کرم برگخوار پائیزه

Fall armyworm (Spodoptera frugiperda J.E. Smith)
احتمال طغیان دارد

آفت قرنطینه ای کرم برگخوار پائیزه Fall armyworm (Spodoptera frugiperda J.E. Smith)در طی دوسال اخیراز قاره امریکا به قاره آفریقا وارد شده و بصورت طغیانی روی بسیاری محصولات زراعی ازجمله گیاه ذرت خسارت های هنگفتی واردنموده است. این آفت پلی فاژ بوده و گیاهان برنج،پنبه،سیب زمینی،پیاز وخانواده کدوئیان هم نیزازجمله میزبانهای مهم دیگرآن می باشند.
لذا باتوجه به احتمال ورود آن به كشور،خواهشمند است موضوع پایش آفت مذکوردردستور کارکارشناسان محترم قرارگرفته ودرصورت مشاهده این سازمان را سریعا مطلع فرمایند.
ضمنادستورالعمل نحوه شناسائی وردیابی این آفت درسایت سازمان به نشانی معاونت قرنطینه گیاهی- دفتر پایش وتحلیل خطرجهت استفاده کارشناسان قرارگرفته است
.

LinkClick.aspx


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 10 تير 1396
تعداد بازدید : 5127

بازگشت