متن خبر
اعلام نیاز ثبت آفتکشها

به منظور امنیت غذایی جامعه و سرعت بخشیدن به برنامه تولید مناسب محصول سالم ، فهرست عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی مورد نیاز برای ثبت سموم اعلام میگردد.

به منظور تنوع بخشی به فهرست سموم مجاز کشور و اجرای بهینه عملیات کنترل مدیریت تلفیقی آفات، هدفمند نمودن برنامه ثبت سموم ، اطلاع تدارک کنندگان آفتکشها از نیاز سازمان حفظ نباتات در برنامه ثبت افتکشها، و به تبع آن تداوم امنیت غذایی جامعه، و سرعت بخشیدن به برنامه تولید مناسب محصول سالم ، فهرست عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی مورد نیاز برای ثبت سموم به شرح ذیل اعلام میگردد.

فهرست آفات ، بيماريها و علفهای هرزی که جهت مبارزه با آنها نياز به ثبت سموم می باشد.

نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 خرداد 1396
تعداد بازدید : 1017

بازگشت