متن خبر
هشدار

ترکیبي ناشناخته با نام قارچ کش پنکونازول 20% EW منتسب به ساخت کارخانه تراگوسا کشور اسپانیا ، و نیز به شرکت وارد کننده توسعه کشاورزی هزاره سوم

براساس گزارشهاي واصله و مشاهدات انجام شده ترکیبي با نام قارچ کش پنکونازول 20% EW منتسب به ساخت کارخانه تراگوسا کشور اسپانیا ، و نیز به شرکت وارد کننده توسعه کشاورزی هزاره سوم، در سطح مناطق توزيع و عرضه شده است. باعنایت به اینکه ترکیب فوق دارای محتویات ناشناخته وتقلبی بوده و ازمجاری غیرقانونی ، فارغ از اقدامات نظارتي سازمان حفظ نباتات با تغییرمندرجات لیبل اصلی( پاک نمودن شماره بچ وتاریخ تولید اصلی ودرج شماره بچ تقلبی BAT-60719732 وتاریخ تقلبی 02/2017) تدارك و توزيع شده است ، مقتضی است ضمن بررسي همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه ، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان های عرضه و پیگیری مراتب ازطریق دستگاههای ذیربط تامعرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازين قانوني وامحاءترکیب کشف شده فوق الاشاره باهزینه صاحب کالا ، اقدامات لازم انجام گیرد

 

 

 


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 خرداد 1396
تعداد بازدید : 1428

بازگشت