متن خبر
ايران بزرگترين توليدكننده سيمان خاورميانه مي‌شود

ايسنا: در 8 ماه امسال 31 ميليون و 300 هزار تن سيمان در كشور توليد شد.
براساس اعلام وزارت صنايع و معادن، اين مقدار توليد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 17 درصد افزايش داشته است.
بر اين اساس، را...

ايسنا: در 8 ماه امسال 31 ميليون و 300 هزار تن سيمان در كشور توليد شد.
براساس اعلام وزارت صنايع و معادن، اين مقدار توليد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 17 درصد افزايش داشته است.
بر اين اساس، راندمان توليد سيمان در كارخانه‌هاي داخلي نيز در اين مدت نسبت به ظرفيت اسمي آن 90 درصد بوده و اين ميزان توليد 2 درصد از پيش‌بيني برنامه توليد سيمان براي سال 1387 جلوتر است.
توليد سيمان در آبان امسال 3 ميليون و 550 هزار تن بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 67/3 درصد افزايش توليد نشان مي‌دهد. راندمان توليد نيز طي ماه گذشته نسبت به ظرفيت اسمي آن 82 درصد بوده است.
با وجودي كه توليد سيمان در ايران طي ماه‌هاي اخير روند صعودي داشته است، اما صادرات اين كالا همچنان مشمول عوارض صادراتي بوده و توليدكنندگان قادر نيستند در بازارهاي منطقه حضور پيدا كنند. عوارض صادراتي سيمان در ايران به‌ازاي هر تن 100 هزار تومان تعيين شده است.
گفتني است، براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده قرار است كه امسال توليد سيمان در ايران به 5/48 ميليون تن برسد.
در 6 ماه نخست سال جاري توليد سيمان در كشور 23 ميليون و 973 هزار تن اعلام شد كه اين مقدار در 7 ماهه سال جاري به 27 ميليون و 700 هزار تن رسيد.
هم‌اكنون ظرفيت توليد سيمان در ايران از مرز 57 ميليون تن گذشته و قرار است تا پايان امسال به 64 و تا پايان سال 1392 به 110 ميليون تن برسد. به اين ترتيب برآورد مي‌شود كه در سال جاري و با وارد شدن چند كارخانه سيماني ديگر به مدار توليد، بيش از 50 ميليون تن سيمان در كشور توليد شود كه به اين ترتيب ايران به بزرگترين توليدكننده اين كالاي استراتژيك در منطقه خاورميانه تبديل مي‌شود.
شايد همين موضوع دليل تاكيد وزير صنايع و معادن مبني بر جلوگيري از سرمايه‌گذاري جديد در توليد سيمان باشد، زيرا ظرفيت مصرف و صادرات كشور با تكميل طرح‌هاي فعلي پر خواهد شد.
گفتني است، توليد جهاني سيمان در سال 2007 حدود 2 ميليارد و 690 ميليون تن برآورد شده كه اين مقدار در سال 2006 حدود 2 ميليارد و 540 ميليون تن بود و پيش‌بيني‌ مي‌شود كه تا سال 2012 توليد سيمان در جهان به حدود 3 ميليارد و 370 ميليون تن برسد. همچنين حدود 648 ميليون تن ديگر به‌عنوان ظرفيت توليد برنامه‌ريزي شده است كه تا سال 2010 وارد مدار توليد خواهد شد تا بتواند به نياز روزافزون بازار پاسخ دهد.
عمده اين ظرفيت توليد در چين طراحي شده است، اما در خاورميانه نيز توسعه ظرفيت‌سازي براي توليد سيمان سرعت زيادي داشته و 15 درصد از ظرفيت توليد يادشده در خاورميانه نصب و راه‌اندازي خواهد شد.

نوشته شده توسط : host
تاریخ انتشار : شنبه 30 آذر 1387
تعداد بازدید : 627

بازگشت